Όποια βαρύτητα κι αν έχουν τα οικονομικά επιχειρήματα,υπάρχουν πράγματα στη ζωή που πρέπει να προστατευθούν
E. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων