Μιας και πολύ λόγος γίνεται για τις “επενδύσεις που θα έρθουν” από έξω με τις φαστ-τρακ διαδικασίες, ένα μάθημα από το παρελθόν:

«Οι περιπτώσεις Ρωσίας – Ισπανίας (τον 19ο αιώνα) είναι ενδεικτικές για την τύχη των χωρών που βάσισαν τη βιομηχανική τους ανάπτυξη1 στο ξένο επενδυτικό κεφάλαιο. Η προοπτική συρρίκνωσης του κέρδους οδηγούσε στη μαζική αποχώρηση του ξένου επενδυτικού κεφαλαίου, καταδικάζοντας τις χώρες στην παρακμή, σε περίπτωση που δεν ακολουθούσε κρατική παρέμβαση.» Κ.Γαγανάκης, 2008

  1. σσ εδώ βάλτε απλά ανάπτυξη, κι έχετε την εικόνα του σήεμρα []