Ψάχνωντας το νόημα των Χριστουγέννων, ας θυμηθούμε τα λόγια του Alain deBotton στο “Θρησκεία για άθεους”:

Εξιστορώντας το ταξίδι ενός ανθρώπου από τη φάτνη ως τον σταυρό, ο Χριστιανισμός διατυπώνει μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία της αθωότητας και της ευγένειας σε έναν ταραγμένο κόσμο.

Αθωότητα. Ευγένεια. Αγάπη.