(Μικρό) χρονικό μιας προαναγγελθείσας κρίσης

Εισαγωγή

Η πτώση της δικτατορίας των στρατιωτικών το 1974 σηματοδοτεί για την Ελλάδα το πέρασμα στη σύγχρονη εποχή. Η περίοδος της μεταπολίτευσης χαρακτηρίστηκε από μια σειρά προκλήσεων σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς αφενός η ελληνική κοινωνία για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία της εισήλθε σε μια περίοδο ειρηνικής ανάπτυξης κι αφετέρου το ελληνικό κράτος κλήθηκε να αποκτήσει μια δομή αντίστοιχη των δυτικών φιλελεύθερων δημοκρατιών. Για τις επόμενες τρεις δεκαετίες το αίτημα του «εκσυγχρονισμού» κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πολιτικό λόγο. Στην πράξη ωστόσο, δεν αντιλαμβάνονται τον εκσυγχρονισμό όλοι με τον ίδιο τρόπο στην ελληνική κοινωνία, ενώ η διαχρονικότητα του αιτήματος αποδεικνύει πως στην πραγματικότητα αυτό ποτέ δεν επετεύχθη πλήρως.

Το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης κατά την δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα τόνισε με τον πιο γλαφυρό τρόπο την αδυναμία της ελληνικής κοινωνίας να ανταποκριθεί στο αίτημα του εκσυγχρονισμού, ενώ ταυτοχρόνως σήμανε με δραματικό τρόπο το τέλος της μεταπολιτευτικής περιόδου. Αυτό που εκδηλώθηκε αρχικά ως μια χρηματοπιστωτική κυρίως κρίση, σύντομα ανέδειξε μια σειρά από αδιέξοδα σε πληθώρα κοινωνικών συμπεριφορών και αντιλήψεων. Μάλιστα, το γεγονός πως οι λύσεις που εφαρμόζονται για το ξεπέρασμα της κρίσης γίνονται αντιληπτές από το κοινωνικό σύνολο ως έξωθεν επιβληθείσες, αναδεικνύει κάτι περισσότερο από μια αδυναμία προσαρμογής της ελληνικής κοινωνίας στη σύγχρονη νεοφιλελεύθερη πραγματικότητα – μοιάζει να φέρνει στην επιφάνεια έναν τρόπο προσέγγισης της πραγματικότητας από πλευράς των Ελλήνων ριζικά διαφορετικό με τις δυτικές κοινωνίες, ο οποίος μέχρι να επέλθει η οικονομική στενότητα δεν είχε γίνει ευρύτερα αντιληπτός.

Πρόκειται για κάποια ιδιόρρυθμη ελληνική ιδιαιτερότητα; Μήπως οι Έλληνες υπήρξαν απλώς άτυχοι, όντας τα θύματα μιας γενικότερης οικονομικής κρίσης του δυτικού καπιταλισμού; Κι όμως, για κάποιους τα σημάδια της κατάστασης αυτής δεν ήρθαν ως κεραυνός εν αιθρία. Η συστηματική μελέτη των συλλογικών ιδεωδών της ελληνικής κοινωνίας και του τρόπου αναπαραγωγής τους ανέδειξαν ήδη από τη δεκαετία του 1980 ορισμένες βαθιά προβληματικές όψεις του τρόπου με τον οποίο η ελληνική κοινωνία εξελισσόταν. Παρόλο που πολλοί επιστήμονες και πολιτικοί έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, πριν το ξέσπασμα της κρίσης κανείς δεν έμοιαζε να τους παίρνει πραγματικά στα σοβαρά. Ωστόσο, μετά τις δραματικές προσαρμογές που επέφεραν επτά και πλέον έτη οικονομικής υπανάπτυξης και κοινωνικών ανατροπών, η ελληνική κοινωνία απέκτησε μια εναργέστερη εικόνα ορισμένων πτυχών της που με δομικό τρόπο συνδέονται με την σημερινή κατάσταση.

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση της ελληνικής μεταπολιτευτικής εμπειρίας σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, στοχεύοντας στην ανάδειξη όψεων που συνδέονται δομικά με την πρόσφατη κοινωνικοοικονομική κρίση. Προς το σκοπό αυτό αρχικά θα αναφερθούμε συνοπτικά σε κάποια χαρακτηριστικά της μεταπολιτευτικής πολιτικής και κοινωνικής εμπειρίας, ενώ έπειτα θα σκιαγραφήσουμε τους τρόπους με τους οποίους αυτά δόμησαν την κατάσταση που οδήγησε τελικά στην ελληνική κρίση.

Η ελληνική μεταπολιτευτική εμπειρία

Με την πτώση της δικτατορίας τα αιτήματα για εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό εκφράζονται συνολικά από την ελληνική κοινωνία, η οποία από το μεσοπόλεμο και μέχρι το 1974 διανύει μια περίοδο έντονων κοινωνικών διαμαχών και αυταρχικής επιβολής. Ωστόσο, τα δύο αυτά αιτήματα δεν διατυπώνονται μέσα σε ένα πλαίσιο οριστικής επίλυσης των κοινωνικών διχοτομήσεων, αλλά υπό το βάρος μιας οπτικής η οποία επιθυμεί τη λήθη του πρόσφατου παρελθόντος μέσω της αύξησης του βιοτικού επιπέδου. Έτσι, ο εκσυγχρονισμός κατανοείται ως προσέγγιση του βιοτικού επιπέδου των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών, ενώ ο εκδημοκρατισμός γίνεται αντιληπτός ως διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας από το κράτος. Μάλιστα, η διεύρυνση αυτού του δικτύου προστασίας γίνεται με αυξημένο κόστος, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο που ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος δονείται από το βάρος της οικονομικής κρίσης που σημάδεψε το πέρασμα από τη νεωτερικότητα στη μετανεωτερικότητα (Τσουκαλάς, 2008:244, Παναγιωτοπούλου, 2008:251).

Ως προς την «παρανόηση» αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξε το βαθιά εντυπωμένο στο ελληνικό συλλογικό υποσυνείδητο ιδεώδες της διαρκούς βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. Η ελληνική κοινωνία έχει μονίμως το βλέμμα της στραμμένο «προς τα πάνω», καθώς διέπεται από μια διαχρονική πεποίθηση κοινωνικής ανόδου: οι επόμενες γενιές οφείλουν να ζήσουν καλύτερα από τις προηγούμενες, και η οπτική αυτή διαποτίζει πλήρως τις ατομικές και οικογενειακές στρατηγικές σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο (Τσουκαλάς, 2005). Μάλιστα, καθώς οι στρατηγικές επιβίωσης διαχρονικά χαράσσονται σε οικογενειακό επίπεδο, αυτό καθιστά την οικογένεια κυρίαρχη οντότητα στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική οικογένεια, λόγω και της συστηματικής απουσίας κρατικών φορέων και δράσεων σε επίπεδο μικροκοινωνίας, αποτελεί τη σημαντικότερη μονάδα κοινωνικής αναπαραγωγής, συνοχής και ένταξης (Παναγιωτοπούλου, 2008:259). Η οικογένεια δεν φέρνει απλώς τα άτομα στον κόσμο, αλλά τα υποστηρίζει υπαρξιακά και τα ορίζει συνειδησιακά – επομένως, προσανατολίζει σταθερά τη σχέση τους με το συλλογικό. Ο Έλληνας είναι πρωτίστως μέλος της οικογένειάς του και δευτερευόντως οτιδήποτε άλλο (πχ πολίτης)· η οικογενειακή αλληλεγγύη λοιπόν αποτελεί την πυξίδα που προσανατολίζει τις ατομικές στρατηγικές και τη δράση σε κοινωνικό επίπεδο, κάτι που αναπόδραστα οδηγεί σε μια κατανόηση του συλλογικού γίγνεσθαι με όρους «εμείς» και οι «άλλοι» (Παναγιωτοπούλου, 2008:258). Μεταπολεμικά, καθώς η άνοδος του βιοτικού επιπέδου οδήγησε σε ανάπτυξη των μεσαίων στρωμάτων και, συνεπώς, σε ενίσχυση των ιδεωδών της μέσης ελληνικής οικογένειας γενικά στην κοινωνία, η ιδιότυπη σχέση ανταγωνισμού μεταξύ οικογένειας – συνόλου γενικεύθηκε και εντάθηκε. Η ελληνική κοινωνία δεν αποτελεί μια συσσωμάτωση ανώτερου επιπέδου, αλλά το πεδίο στο οποίο λαμβάνει χώρα ο αδυσώπητος ανταγωνισμός μεταξύ αυτόνομων κοινωνικά οντοτήτων για την ιδιοποίηση πόρων από το συνολικό διαθέσιμο. Επομένως, η αντίληψη της διϋποκειμενικότητας με μη-θεσμισμένους, μη-ορθολογικούς τρόπους δεν είναι ένα ιστορικό απολίθωμα, αλλά ίσως η μόνη ρεαλιστική επιλογή σε αυτό το ανταγωνιστικό παιχνίδι (Τσουκαλάς, 2008).

Αναπόδραστα, η μορφή και η λειτουργία του κράτους επηρεάζονται δομικά από την κατάσταση αυτή. Στην ελληνική περίπτωση το κράτος δεν δομήθηκε επί τη βάσει ενός κοινωνικού συμβιβασμού «συμβολαιικού» τύπου· μεταπολιτευτικά, το κράτος δεν αποτέλεσε ούτε καν το επίτευγμα κοινωνικών αγώνων, αφού η εξουσία απλώς παραχωρήθηκε στον πολιτικό κόσμο από την καταρρέουσα δικτατορία.1 Παρά την αναστήλωση της δημοκρατίας και την επέκτασή της, το ελληνικό κράτος δεν είναι νομιμοποιημένο στις ατομικές συνειδήσεις και, συνεπώς, έχει διαρκώς ανάγκη από νομιμοποίηση της εξουσίας του. Το κράτος λοιπόν στράφηκε στον ισχυρότερο πυλώνα της ελληνικής κοινωνίας, την οικογένεια, επιβεβαίωσε την εξουσία της σε ατομικό μα και συλλογικό επίπεδο, την ενίσχυσε και πήρε ως αντάλλαγμα την ανοχή της, τουλάχιστον στον βαθμό που της εξασφάλιζε πόρους προς οικειοποίηση. Αυτή η κοινωνική συναίνεση πάνω σε εξωθεσμική βάση αποδυνάμωσε εκ των προτέρων οποιαδήποτε προσπάθεια εκσυγχρονισμού της θέσμισης στην Ελλάδα, ενώ οδήγησε στο θόλωμα (ενίοτε μέχρι πλήρους κατάργησης) του διαχωρισμού δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, στην διαιώνιση των πελατειακών σχέσεων, στην υπερίσχυση του οικογενειακού – ατομικού συμφέροντος έναντι του συλλογικού και, τελικά, στην αντίληψη του συλλογικού ως προέκταση του «εγώ» κι όχι ως υπέρβασή του (Παναγιωτοπούλου 2008:253, 259-260).

Δεν αποτελεί έκπληξη επομένως το γεγονός πως στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί ένταξης και εκπροσώπησης που αποτελούν δομικά συστατικά των φιλελεύθερων δημοκρατιών (κοινωνία των πολιτών, συνδικαλιστικό κίνημα, εκπαίδευση, μηχανισμοί οριζόντιας ένταξης κλπ) σπάνια λειτούργησαν ορθολογικά και θεσμικά. Αντιθέτως, εντάχθηκαν στο δίπολο οικογένεια – κράτος και, διαστρεβλωμένοι ως έννοιες και σε περιεχόμενο, ενίσχυσαν τις παραμορφώσεις της ελληνικής κοινωνίας. Η εκπαίδευση αποστεώθηκε από το μορφωτικό της περιεχόμενο κι από τη λειτουργία της ως προς τη δόμιση πολιτών και κατέληξε να αποτελεί καθολικά δικαιούμενο τυπικό προσόν που απλώς εξασφαλίζει άνοδο στη δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία· το συνδικαλιστικό κίνημα αποτέλεσε συχνότερα μέσο ανέλιξης στην πολιτική εξουσία, παρά μηχανισμό ιδεολογικής συσπείρωσης των εργαζομένων· ο κρατικός μηχανισμός και η δημόσια διοίκηση κατέστησαν κυρίως τομείς παροχής κοινωνικής ασφάλειας διά της εξασφάλισης χαμηλά αμειβόμενης μα σταθερής απασχόλησης, παρά εκσυγχρονισμένες μορφές υπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος· τα πολιτικά κόμματα (κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα που μεταπολιτευτικά εναλλάσσονταν στην εξουσία) αντί για ιδεολογικά οσμωμένοι σχηματισμοί εκπροσώπησης συμφερόντων, λειτούργησαν κυρίως ως αρχηγοκεντρικοί μηχανισμοί οικονομικής πατρωνίας, νομιμοποιημένοι πάνω σε μια λαϊκίστικη ηθική εξύψωση του ατομικού συμφέροντος.

Θα περίμενε κανείς πως η είσοδος στην Ε.Ο.Κ. στις αρχές της δεκαετίας του 1980 θα λειτουργούσε ως μοχλός εκσυγχρονισμού και σύγκλισης της ελληνικής κοινωνίας προς τη δυτική νεωτερικότητα. Πράγματι, σε κάποιο βαθμό υπήρξαν κάποιες ρήξεις με το παρελθόν και τις κατεστημένες νοοτροπίες, λόγω των υποχρεώσεων της χώρας ως πλήρες μέλος της Ε.Ε. (Αλεξάκης 2008:115). Ωστόσο, τα σημαντικά κονδύλια που εισέρρευσαν στην Ελλάδα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 από τα προγράμματα σύγκλισης και, ακόμη περισσότερο, η πρόσβαση σε εξαιρετικά φθηνό δανεισμό που εξασφάλισε η ένταξη στην ΟΝΕ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συνολικά ενέτειναν τις υφιστάμενες ανορθολογικές τάσεις παρά τις διόρθωσαν. Κι αυτό διότι η διαχείριση αυτών των χρηματοδοτήσεων στράφηκε στην ενίσχυση αντιπαραγωγικών, μικρών επιχειρήσεων και της κοινωνικής προστασίας μέσω της αύξησης των απολαβών, χωρίς όμως τη δημιουργία μακροπρόθεσμων προϋποθέσεων οικονομικής αναπαραγωγής αυτού του συστήματος ή, έστω, μετριασμού των επιπτώσεών του. Η αλματώδης άνοδος του βιοτικού επιπέδου από τη δεκαετία του 1980 και μετά δεν βασίστηκε σε μια αντίστοιχη παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά σε εξωτερικό δανεισμό και στην μεγέθυνση πρακτικών όπως οι άτυπες μορφές οικονομίας, η φοροδιαφυγή, η εξασφάλιση πολιτικών ρυθμίσεων προς ίδιον οικονομικό όφελος κλπ. Η ελληνική κοινωνία κατέληξε έτσι να παρουσιάζει οικονομική μεγέθυνση χωρίς όμως αντίστοιχη οικονομική ανάπτυξη (Τσουκαλάς, 2008:230).

Μια προαναγγελθείσα κρίση αναπαραγωγής

Σε πολλές από τις πτυχές της μεταπολίτευσης μπορεί να εντοπίσει κανείς βαρύνοντα ρόλο ως προς την πορεία που οδήγησε στην κρίση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Το ζήτημα όμως που φαίνεται να ενυπάρχει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο στο υπόβαθρο πολλών από τις κοινωνικές κακοδαιμονίες της μεταπολίτευσης, είναι αυτό της σχέσης κράτους – οικογένειας. Αυτό το δισυπόστατο της ελληνικής κοινωνίας είναι πανταχού παρόν, οδηγώντας σε συμπεριφορές και συνθήκες με έντονο διπολισμό: δίπλα σε κάθε θεσμική μορφή, στην πράξη λειτουργεί και μια άτυπη ενώ, πολύ συχνά, για κάθε τι που εκφέρεται στον δημόσιο διάλογο, αναπτύσσονται παράλληλα νοήματα εντελώς διαφορετικά. Έτσι, ενώ υπάρχει πχ δημόσια και δωρεάν παιδεία, κανείς δεν μπορεί να εκπαιδευτεί με αξιώσεις χωρίς να απευθυνθεί στην ενισχυτική «παραπαιδεία»· αν και η επίσημη οικονομία μοιάζει καχεκτική, το οικογενειακό καταναλωτικό υπόβαθρο αναδεικνύει μια ανθούσα παραοικονομία· η θεσμική εξουσία διαρκώς νομοθετεί για την χρηστή διοίκηση και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, όμως η παραδιοίκηση και οι διαπροσωπικές αλληλοεξυπηρετήσεις αποτελούν περισσότερο τον κανόνα παρά την εξαίρεση… Παρουσιάζεται έτσι το οξύμωρο η κοινωνική πρακτική να ρυθμίζεται άτυπα και σε διαπροσωπικό επίπεδο, παρά την ύπαρξη τυπικών μορφών εξουσίας και θεσμισμένων κανόνων λειτουργίας (Αλεξάκης, 2008:120).

Το συγκεκριμένο ζήτημα ιχνηλατείται μάλλον από τις καταβολές του ελληνικού κράτους. Όμως, ειδικά στην περίοδο της μεταπολίτευσης, γιγαντώθηκε αφενός λόγω της αύξησης των οικονομικών μεγεθών (που δημιούργησαν μεγαλύτερο ανταγωνισμό για την πρόσβαση στο κράτος – πάτρωνα) κι αφετέρου λόγω της απώλειας σημαντικών ευκαιριών εκσυγχρονισμού που παρουσιάστηκαν μέσα από την εγγύτερη αλληλεπίδραση της Ελλάδας με τον στενό πυρήνα της ανεπτυγμένης Ευρώπης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε λόγο για ημιτελές πέρασμα της Ελλάδας στη νεωτερικότητα, το οποίο δημιουργεί παραμορφώσεις στην κοινωνική πραγματικότητα. Η ελληνική κοινωνία ουδέποτε πέρασε τα στάδια που, με αφορμή τον Διαφωτισμό, οδήγησαν τις δυτικές κοινωνίες στην εσωτερίκευση των νεωτερικών κοινωνικών συμβολαίων, επί τη βάσει των οποίων δομήθηκαν τα σύγχρονα δυτικά κράτη (Αλεξάκης, 2008:116-118). Αντίθετα, στην Ελλάδα έχουν επιβληθεί τυπικά μεν φιλελεύθερες κοινωνικές δομές, οι οποίες όμως δεν βασίζονται σε (ούτε και προέκυψαν αυθόρμητα από) ανάλογους ηθικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Παρά την ύπαρξη ενός φιλελεύθερου κράτους δυτικού τύπου, «ο πρακτικός Λόγος παραμένει ριζωμένος σε παραδοσιακές μορφές» (Τσουκαλάς, 2008:224). Αντί της εσωτερίκευσης μορφών συλλογικής πειθάρχησης, στην ελληνική κοινωνία κυριαρχεί ένα «οικογενειοκεντρικό» σύστημα αξιών, το οποίο δεν ευνοεί την αποτελεσματικότητα των αφηρημένων κανονιστικών κανόνων που απαιτεί η λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους (Τσουκαλάς, 2008:242). Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα ανταγωνισμού και έλλειψης συλλογικών δεσμεύσεων, το οποίο τελικά λειτουργεί εις βάρος όλων. Έτσι, ο «φιλελεύθερος ατομικισμός» της καπιταλιστικής Δύσης, στην Ελλάδα ερμηνεύτηκε ως «ατομικιστικός αμοραλισμός» που υπακούει όχι σε συλλογικούς κανόνες, αλλά σε μορφές οικογενειακής αλληλεγγύης (Παναγιωτοπούλου, 2008:257 – 258, Αλεξάκης, 2008:111).2

Το πρόβλημα που δημιουργείται ξεπερνά τόσο την οικονομική διάσταση, όσο και τις αμιγώς ανομικές όψεις της ελληνικής πραγματικότητας (διαφθορά κλπ). Στην ουσία του ζητήματος, φαίνεται πως η ελληνική κοινωνία βρίσκεται πλέον χωρίς διαθέσιμους τρόπους αντιμετώπισης μιας ρευστής και διαρκώς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας πραγματικότητας. Οι επενδεδυμένες με μανδύα φιλελευθερισμού σχέσεις αλληλοεξυπηρέτησης κράτους – οικογένειας της μεταπολίτευσης, δημιούργησαν ένα πλαίσιο κοινωνικών πρακτικών το οποίο συχνά στερείται νοήματος – κι αυτό φάνηκε καθαρά με την αδυναμία της μεγάλης μάζας των λαϊκών στρωμάτων να καταστρώσουν μια αποδοτική στρατηγική αντίδρασης στην κρίση. Για παράδειγμα, τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη μια απεργία ιδιοκτητών ταξί, από τη στιγμή που οι «απεργοί» είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες των μέσων βιοπορισμού τους και όχι εργαζόμενοι; Πώς μπορεί να παρέμβει στην πράξη ένα συνδικαλιστικό κίνημα που επί δεκαετίες αντί να δημιουργήσει στα μέλη του συνδικαλιστικές συνειδήσεις, τους έχει εντυπώσει την πεποίθηση πως η απεργία -θεωρητικά το έσχατο όπλο των εργαζομένων- αφενός είναι μια λύση σε όλα τα ζητήματα κι αφετέρου θα οδηγήσει αναπόδραστα σε βελτίωση των απολαβών; Οι φαινομενικά ανορθολογικές αυτές πρακτικές (και πλείστες άλλες), αποκτούν νόημα υπό την οπτική της κατανόησης της κοινωνίας ως πεδίο ανταγωνισμού μικρότερων συμφερόντων (κλαδικών ή ατομικών), αφού στην πράξη περισσότερο διευρύνουν συλλογικά το όποιο πρόβλημα, παρά οδηγούν στην επίλυσή του.

Η μη ύπαρξη κοινωνικής συνεννόησης οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην απούσα (ή υπολειτουργούσα) μεταπολιτευτικά κοινωνία των πολιτών. Το ισχυρό αλλά μη θεσμισμένο κράτος και τα προσωπολατρικά κόμματα εξουσίας που ευνοούν την κάθετη και εξαρτημένη πολιτική ένταξη των μαζών δεν επέτρεψαν τη δημιουργία εδάφους στο οποίο να αναπτυχθεί μια ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών (Σωτηρόπουλος, 2014:14). Ακόμη όμως κι όταν αυτή άρχισε να υφίσταται, το φτωχό σε «κοινωνικό κεφάλαιο» εμπιστοσύνης και συνεργασίας κοινωνικό πλαίσιο την κατέστησε ατροφική και αδύναμη απέναντι σε αυθαίρετες ατομικές συμπεριφορές (Αλεξάκης, 2008:110, 116). Τελικά, η ισχνή κοινωνία πολιτών δημιουργεί πολιτικό έλλειμμα και υποβαθμίζει την ποιότητα της δημοκρατίας (Αλεξάκης, 2008:120, Σωτηρόπουλος, 2014:16). Παρά την σταδιακή ωρίμανση αιτημάτων πολιτικού εκσυγχρονισμού και κοινωνικής σύγκλισης με τα σύγχρονα δημοκρατικά κράτη, η οποία εκφράστηκε με την εμφάνιση μιας «μεταρρυθμιστικής» τάσης σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, την κατάσταση δεν ευνοεί η ταυτόχρονη παρουσία μιας «παρωχημένης πολιτισμικής παράδοσης» η οποία δρα ανταγωνιστικά ως προς την πρώτη (στον βαθμό μάλιστα που αυτή η δεύτερη δεν απειλεί το συλλογικό όραμα της ανόδου του βιοτικού επιπέδου, σε αντίθεση με την πρώτη) (Αλεξάκης, 2008:112–113). Όταν λοιπόν, με το ξέσπασμα της κρίσης , η κοινωνία βρέθηκε σε πλήρη αναντιστοιχία με την πολιτική της εκπροσώπηση, η κοινωνία των πολιτών αναγκάστηκε μεν να αναπτυχθεί, αλλά -εκφράζοντας ταυτόχρονα τις δύο αυτές τάσεις- οδηγήθηκε τόσο σε δημοκρατικές (συλλογικότητες αλληλεγγύης, κοινωνικά ιατρεία κλπ) όσο και σε αντιπολιτικές (ρατσιστικές, ξενοφοβικές δράσεις κ.ά.) κατευθύνσεις (Σωτηρόπουλος, 2014:32–33), ενώ ταυτόχρονα εντάθηκε ο πολιτικός κυνισμός και η κομματική απαξίωση. Έτσι, η αρχικά οικονομική κρίση, οδήγησε σε μια γενικευμένη κρίση εκπροσώπησης.

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε μια αδρομερής παρουσίαση των όψεων της μεταπολιτευτικής πολιτικής και κοινωνικής εμπειρίας που συνδέονται δομικά με την κρίση που ξέσπασε από το 2010 στην Ελλάδα. Αν και η οικονομική όψη είναι πρωτίστως ορατή, αποτελεί πλέον κοινό τόπο πως η κρίση είναι κυρίως αξιακή – κοινωνική. Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι πως ο κυρίαρχος μεταπολιτευτικά τρόπος κοινωνικής αναπαραγωγής εξάντλησε τα όριά του. Μάλιστα, καθώς οι κοινωνικά κυρίαρχες σήμερα γενιές (που γεννήθηκαν από το 1974 και μετά) δεν έχουν βιώματα μεγάλων οικονομικών ρήξεων και κατακλυσμιαίων κοινωνικών μεταβολών (Αλεξάκης, 2008:115), στερούνται κοινωνικού και πολιτισμικού υποβάθρου ώστε να πορευτούν μέσα στο περιβάλλον της κρίσης και αναγκάζονται να επανεφεύρουν τον «τροχό» της επιβίωσης. Προς το παρόν τα υποκείμενα δεν έχουν αναπτύξει ακόμη νέες στρατηγικές κοινωνικής επιβίωσης και αναπαραγωγής, ενώ ταυτόχρονα (κι αυτό καθιστά το κοινωνικό παρόν ακόμη πιο προβληματικό) στερούνται των απαραίτητων πολιτικών και κοινωνικών εργαλείων που θα επέτρεπαν μια ομαλότερη και αμεσότερη προσαρμογή.

Η κατάσταση αυτή έχει βαθιές ρίζες στην διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας, μερικές από τις οποίες εντοπίζονται πολύ πριν την πτώση της δικτατορίας. Παράγοντες όπως ο κεντρικός ρόλος της οικογένειας, η ελλιπής θέσμιση του δημόσιου χώρου, οι πελατειακές σχέσεις και η προσέγγιση του κράτους ως πάτρωνα, ο ανταγωνισμός για την απομύζηση πόρων από το συλλογικό διαθέσιμο κ.ά. δεν αποτελούν απλώς προβληματικά στοιχεία, αλλά αναδεικνύουν το γεγονός πως στην πραγματικότητα η Ελλάδα ποτέ δεν πέρασε ολοκληρωτικά στη νεωτερικότητα. Για το διάστημα που οι οικονομικές συνθήκες επέτρεπαν την κοινωνική ανέλιξη και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης, η Ελλάδα παρουσίαζε την εικόνα «χώρας των θαυμάτων», παρά τα άλυτα κοινωνικά της ζητήματα. Όταν όμως οι «τζαμπατζήδες» αποστερήθηκαν του συλλογικού τους οράματος, τα διαχρονικά άλυτα κοινωνικά ζητήματα αναδύθηκαν εκρηκτικά στην επιφάνεια. Η αρχική συλλογική αντίδραση ήταν η γενικευμένη απαξίωση της πολιτικής και του κράτους, αφού αυτά πλέον έπαψαν να λειτουργούν ως πάτρωνες που μπορούν να αποφέρουν οφέλη (Παναγιωτοπούλου, 2008:256). Η αναζήτηση κοινωνικών εναλλακτικών μέσω κοινωνικών αγώνων φαντάζει προς το παρόν ανέφικτη, αφού κάτι τέτοιο απαιτεί μαζικές ιδεολογικές ζυμώσεις, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να αναπτυχθεί όταν έχει ήδη διανυθεί ένα πλήρες στάδιο καπιταλιστικής εξέλιξης (κάτι που στην ελληνική περίπτωση δεν ισχύει). Μένει λοιπόν να φανεί σε ευρύτερο χρονικό ορίζοντα προς ποιά κατεύθυνση θα εξελιχθεί η ελληνική κοινωνική πραγματικότητα.

Βιβλιογραφία

 • Αλεξάκης, Μ., «Καθένας για το Εαυτό του και Όλοι Εναντίων Όλων: Θέσμιση του δημόσιου χώρου, πολιτική κουλτούρα και κοινωνικές συγκρούσεις στην Ελλάδα», στο Κονιόρδος, Σ. (επιμ), Ειδικά θέματα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού – Όψεις της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα, 2008, σσ. 91-129.

 • Παναγιωτοπούλου, Ρ., «Ορθολογικές Ατομοκεντρικές Πρακτικές στα Πλαίσια ενός ‘Ανορθολογικού’ Πολιτικού Συστήματος» στο Κονιόρδος, Σ. (επιμ), Ειδικά θέματα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού – Όψεις της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα, 2008, σσ. 249-263.

 • Ραφαηλίδης, Β., Ιστορία (κωμικοτραγική) του νεοελληνικού κράτους 1830 – 1974, εκδ Του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα, 2010.

 • Σωτηρόπουλος, Δ.Α., «Το Διπρόσωπο Κεφάλι του Ιανού: Η Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα πριν και μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης», στην Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τευχ. 42, 2014, σσ. 11-35.

 • Τσουκαλάς, Κ., «‘Τζαμπατζήδες’ στη Χώρα των Θαυμάτων: Περί Ελλήνων στην Ελλάδα», στο Κονιόρδος, Σ. (επιμ), Ειδικά θέματα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού – Όψεις της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα, 2008, σσ. 217 – 248.

 • Τσουκαλάς, Κ., Κράτος, κοινωνία, εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, εκδ Θεμέλιο, Αθήνα, 2005.

 1. Για την μη-αντίσταση στη χούντα, γλαφυρή είναι η περιγραφή στο Ραφαηλίδης, 2010. []
 2. Με αυτά τα δεδομένα, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως στην Ελλάδα ακόμη και η πλουτοκρατία (παρά το μέγεθος του πλούτου της) δεν συγκροτεί μια γνήσια αστική τάξη, υπό τους όρους του δυτικού κεφαλαίου. []

Μετακαλοκαιρινή μελαγχολία…

Καθώς ο καιρός έχει δροσίσει σημαντικά τις τελευταίες μέρες, ο Αύγουστος μας κλείνει το μάτι για τον Σεπτέμβρη που έρχεται. Δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα η έλευση του Σεπτέμβρη πάντα συνοδευόταν από μια γλυκιά μελαγχολία, έναν συναισθηματικό μετεωρισμό ανάμεσα στο τέλος του καλοκαιριού και στην έλευση μιας καινούργιας χρονιάς, έτσι ακριβώς όπως την περίοδο αυτή ο καιρός μεταβάλλεται αναποφάσιστος μεταξύ των τελευταίων θερμών ημερών του καλοκαιριού και των πρώτων πραγματικά δροσερών (και βροχερών) του φθινοπώρου. Αυτό το συναίσθημα ακριβώς πραγματεύεται το September Song του Django Reinhardt.

Ο Django ήταν γόνος φτωχής οικογένειας ρουμάνων τσιγγάνων· από μικρός έπαιζε διάφορα έγχορδα (βιολί, μπάντζο κ.ά.), αφού πολλοί στην οικογένειά του ήταν ερασιτέχνες μουσικοί. Όταν ωστόσο του πήρανε την πρώτη του ακουστική κιθάρα, αφοσιώθηκε αποκλειστικά σε αυτήν και μέχρι την ηλικία των 18 κατέληξε να βγάζει τα προς το ζειν αποκλειστικά από την μουσική. Παρέμενε ωστόσο δραματικά φτωχός, μένοντας σε ένα τροχόσπιτο το οποίο καταστράφηκε σε μία πυρκαγιά που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή του. Ο Django τελικά δεν πέθανε, από τα εγκαύματα ωστόσο παρέλυσαν τα δύο δάχτυλα του αριστερού του χεριού και το ένα του πόδι ήταν σε δραματική κατάσταση – οι γιατροί στο νοσοκομείο πρότειναν να τον ακρωτηριάσουν, όμως αυτός δεν δέχτηκε!
Μετά από μερικά χρόνια ο Django όχι απλώς ξαναπερπάτησε, αλλά ξανάπαιξε και κιθάρα, μεταβάλλοντας την τεχνική του στο αριστερό χέρι έτσι ώστε να χρησιμοποιεί κυρίως τα δυο “καλά” του δάχτυλα! Τελικώς, κατάφερε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους jazz κιθαρίστες φτάνοντας στη διάσταση του θρύλου, πρότυπο για πολλούς μετά από αυτόν (μάλιστα υπήρξε ο πρώτος σημαντικός ευρωπαίος τζαζίστας). Η σημαντικότερη ίσως συνεισφορά του ήταν ότι έβγαλε την κιθάρα από τον αποκλειστικά συνοδευτικό της ρόλο και την ανέδειξε ως όργανο μελωδίας. Αυτή του έμφαση στη μελωδία είναι υπεύθυνη για τα τόσο συναισθηματικά κεντρικά θέματα των κομματιών του, τα οποία σχεδόν αμέσως σου καρφώνονται στο αυτί.

Η συγκεκριμένη εκτέλεση είναι από τον τελευταίο δίσκο που ηχογράφησε ο Django, σχεδόν ένα μήνα πριν πεθάνει από εγκεφαλικό σε ηλικία 43 ετών (μπορείτε να ακούσετε όλον αυτόν τον εξαιρετικό δίσκο εδώ)…

Μουσική από το 1990

Μια μικρή βουτιά στο ροκ των 90s, με αφορμή τον θάνατο του Νικου Τρανταφυλλίδη, γιού του γνωστού Χάρρυ Κλύν.

Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, εκτός από γενικά ρομαντικός τύπος, υπήρξε σκηνοθέτης και μουσικόφιλος. Το 1993 λοιπόν είχε σκηνοθετήσει σε ασπρόμαυρο super8 το video clip για το «Δεν Χωράς Πουθενά» των Τρυπών. Μεγάλη ιστορία οι Τρύπες, από που’να την πιάσει και που’να την τελειώσει κανείς… Προωπικά θεωρώ πως αποτέλεσαν έναν συγκερασμό ρομαντισμού, πανκ και προβληματισμού υπαρξιακής καθαρότητας – προβληματισμός του τύπου που γεννάται μόνο μέσα στο καθαρό βλέμμα ενός παιδιού που βλέπει ξεκάθαρα τη “γύμνια του βασιλιά”, του κόσμου δηλαδή των ενηλίκων που δεν διακατέχεται ούτε από τα ελάχιστα ψήγματα αυτοσυνέπειας… Οι Τρύπες εξάλλου μεγαλούργησαν ακριβώς την περίοδο που η ελληνική κοινωνία μικροαστικοποιούνταν μαζικά, κι επομένως όταν χτίζονταν οι σύγχρονες συλλογικές αυταπάτες μας, που τόσο βίαια γκρεμίστηκαν πρόσφατα..

Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά; Γιατί στο videoclip του Τριανταφυλλίδη για το «Δε χωράς πουθενά» ο ρομαντισμός του σκηνοθέτη συναντά τον υπαρξιακό πανκ ρομαντισμό των Τρυπών και δίνει ένα χαρακτηριστικό δείγμα από την μουσική ατμόσφαιρα που σημάδεψε μια ολόκληρη γεννιά: τα εναρκτήρια πλάνα των ενισχυτών, και ειδικά η κλασσική πρόσοψη του Marshall στο πρώτο κιόλας πλάνο, «φωνάζουν» στούντιο, ροκ συναυλία, χώρο “γρατσουνίσματος” – εκφάνσεις τυπικές για μια εποχή που οι 15άρηδες έψαχναν να βρουν κάποιο νόημα μέσω της μουσικής (σήμερα, οι αντίστοιχες εφηβικές αναζητήσεις διέπονται από εντελώς διαφορετικές εικόνες). Μόλις το πλάνο ανοίγει, το σκοτεινό καταγώγι και οι φιγούρες των Τρυπών ολοκληρώνουν αυτή την εικονοποιημένη ταυτοποίηση μιας εποχής: γυμνοί τοίχοι, τζινάτοι τύποι, άλλοι μαλλιάδες – άλλοι πιο κοντοκουρεμένοι και το ρυθμικό κοπάνημα του Αγγελάκα….

Το κερασάκι στην τούρτα; Το πλάνο στις μπότες με τον κρίκο στο 1:42, οι οποίες μαζί με το τζιν (κι ενίοτε το flight jacket) αποτελούσαν την “κλασσική εμφάνιση” στα λύκεια της εποχής!

Με απλά μέσα, αλλά με ρομαντισμό και ευαισθησία, ο Τριανταφυλλίδης μετέφερε εδώ την καθημερινότητά του στο διαχρονικό, ως δηλωτικό μορφικού τύπου…

Και μιας κι έπιασα τις τρύπες (και θυμήθηκα τα 15 μου) ας δούμε άλλο ένα πολύ πετυχημένο κλιπάκι τους (δεν έκαναν και πολλά εξάλλου). “Ακούω την αγάπη”, από το 1996 (δίσκος: Κεφάλι γεμάτο χρυσάφι). Πολύ πριν δω το videoclip, το συγκεκριμένο κομμάτι μου έδινε την αίσθηση ενός “road movie”, μου δημιουργούσε φευγαλέες εικόνες σαν αυτές που περνάνε από το παράθυρο όταν ταξιδεύεις… Το videoclip πράγματι πιάνει αυτή την αίσθηση, με ασφυκτικά κοντινα πλάνα “roadtrip” πάνω στο σώμα του Αγγελάκα, που ξαφνικά μετατρέπονται σε φευγαλέες εικόνες κίνησης “έξω από το παράθυρο”, κι έπειτα ανοίγουν σε όλη την μπάντα…

Robert Capa: Slightly out of focus

Slightly out of Focus

Αφορμή για αυτό το κείμενο αποτέλεσε η πρόσφατη ανάγνωση του «Slightly out of focus», της αυτοβιογραφίας του Κάπα από την εμπειρία του Β Παγκόσμιου Πολέμου. Τι να πρωτοπεί όμως κανείς για να εισαγάγει ένα θέμα που αφορά σε έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα σε 41 χρόνια έζησε πολύ περισσότερο απ’ ότι οι κοινοί θνητοί σε οκτώ πλήρεις δεκαετίες… Ας τον συστήσουμε λοιπόν τυπικά μα περιεκτικά, μέσω του σύντομου βιογραφικού από την Wikipedia:

Ο Ρόμπερτ Κάπα (Robert Capa, πραγματικό όνομα γέννησης Endre Ernő Friedmann, 22 Οκτωβρίου 1913 – 25 Μαΐου 1954) ήταν Ούγγρος πολεμικός φωτογράφος και φωτορεπόρτερ που κάλυψε πέντε διαφορετικούς πολέμους: τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, τον Β΄ Σινοϊαπωνικό πόλεμο, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε όλη την Ευρώπη, τον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο του 1948, και τον Πρώτο Πόλεμο της Ινδοκίνας. Κατέγραψε την πορεία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο Λονδίνο, την Βόρειο Αφρική, την Ιταλία, την Απόβαση της Νορμανδίας στην παραλία Όμαχα (Omaha Beach) και την απελευθέρωση του Παρισιού. Οι εν δράσει φωτογραφίες του, όπως εκείνες που ελήφθησαν κατά την απόβαση στη Νορμανδία το 1944, απεικονίζουν τη βία του πολέμου με μοναδικό τρόπο. Το 1947, ο Κάπα υπήρξε ο συνιδρυτής του Magnum Photos με, ανάμεσα σε άλλους, τον Γάλλο φωτογράφο Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν. Ο οργανισμός αυτός υπήρξε το πρώτο συνεργατικό πρακτορείο για ανεξάρτητους φωτογράφους σε παγκόσμια κλίμακα.

Robert Capa

Ακόμα και μέσα σε μια τόσο μικρή, τυπική βιογραφική εισαγωγή, αποτυπώνονται αδρομερώς τόσο το μέγεθος όσο και η πρωτοκαθεδρία του έργου του Κάπα. Ένας πολεμικός φωτοδημοσιογράφος που κάλυψε τόσους πολέμους και που, τελικά, πέθανε στο πεδίο της μάχης, δεν είναι σύνηθες. Ακόμη κι έτσι όμως, η περίπτωση του Κάπα δεν εξαντλείται σε αυτές τις διαστάσεις: είναι ενδεικτική μιας εποχής και μιας γενιάς ανθρώπων που έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο στον παγκόσμιο μετασχηματισμό των μέσων του 20ου αι, και που τελικά χάθηκαν στην δίνη του μετασχηματισμού αυτού. Αυτή η πτυχή της εποχής εκείνης περνά συνήθως απαρατήρητη, οπότε έργα σαν το «Slightly out of focus» επιτελούν σημαντικο ρόλο, δίνοντάς μας τις πραγματικές διαστάσεις της ιστορίας και των αληθινών ανθρώπων που την έγραψαν.

capa-germanpows

la-maleta-mexicana-san-ildefonso1

e9cd105c-0460-4d9e-beca-8ae8a36cf06b_m

Πράγματι, αν ο Β’ Παγκόσμιος υπήρξε το αμόνι της ιστορίας πάνω στο οποίο σφυρηλατήθηκε η όψη και η δομή του σύγχρονου κόσμου, τα πλέον ζωντανά και ενεργά πνεύματα της εποχής (σαν τον Κάπα) έγιναν οι σιδεράδες της ιστορίας, συμμετείχαν στην πρωτογενή ιστορική διαδικασία και χάθηκαν μαζί της, καθώς το πυρωμένο σίδερο άρχισε να κρυώνει…Αντιθέτως, η διαχείριση της επόμενης ημέρας ανήκει στα πιο ήπια, λιγότερο τυχοδιωκτικά και ανήσυχα πνεύματα, τα οποία δεν διαμόρφωσαν τόσο το προϊόν πριν αυτό βγει από το καλούπι της ιστορίας – σαν τον φίλο του Κάπα, Κρις, αξιωματικό δημοσίων σχέσεων της αεροπορίας, που τελικά παντρεύτηκε η αγαπημένη του Κάπα με τη λήξη του πολέμου!

Ο κόσμος του Κάπα λοιπόν, είναι ένας κόσμος που υπάρχει «εδώ και τώρα», μόνο για όσο διαρκεί η έξαψη της μάχης• εξάλλου, καθώς το τέλος του Πολέμου πλησίαζε και ο δρόμος προς το Παρίσι γινόταν ομαλότερος, τόσο αραίωναν τα κλικ του Κάπα. Ακριβώς αυτό είναι το κληροδότημα και η πραγματική ουσία του φωτογραφικού έργου του Κάπα, το οποίο κατέστησε ορατό αυτόν τον εφήμερο και σκληρό κόσμο για όλους στο διηνεκές, ώστε η βολή της ειρήνης να μην επιτρέπει να ξεχνάμε…

Σε αυτόν τον κόσμο (που δημιουργήθηκε από την συμπίεση των αδιέξοδων και των αντιθέσεων της νεωτερικότητας – της εποχής του καπιταλισμού των “μαθητευόμενων μάγων” – για το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο δείτε εδώ) η φωτοδημοσιογραφία είναι μια διαδικασία υπαρξιακής νοηματοδότης του υποκειμένου που πασχίζει να σταθεί νοητικά απέναντι σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία. Για τον Κάπα το “scoop” (η φωτοδημοσιογραφική επιτυχία) είναι μάλλον η πρόφαση• το πραγματικό ζητούμενο είναι το κυνήγι του πυρετού της μάχης, αυτής της κατάστασης που δίνει αίσθηση συνοχής στο υποκείμενο φέρνοντάς το αντιμέτωπο με τα βιολογικά και ψυχολογικά του όρια. Ίσως γι’ αυτό το ποτό είναι πανταχού παρόν στις σελλίδες του «Slightly out of focus», ενώ την ίδια στιγμή η ύπαρξη ενός κοριτσιού (της Pinky εν προκειμένω) έχει αξία μόνον εφόσον ο πόλεμος κρατά το αντικείμενο του πόθου μακριά, ώστε να λειτουργεί ως συναισθηματικός φάρος, ως προβολέας συναισθηματικής νοηματοδότησης στον εφήμερο και φρενήρη κόσμο των μαχών. Όταν ο πόλεμος τελειώσει «δεν υπάρχει πια λόγος να ξυπνάς το πρωί» (κατά την κατακλείδα φράση του Κάπα) – και το κορίτσι θα παντρευτεί κάποιο καλό παιδί, ικανό να διαχειριστει την επόμενη μέρα…

Αυτοβιογραφία ενός σημαντικού φωτογράφου, ιστορικό και κοινωνικό ντοκουμέντο μιας έντονης εποχής, ιστορία αγάπης και πολέμου, το «Slightly out of focus», με ρυθμό έντονο και γλώσσα νουάρ μυθιστορήματος, παρουσιάζει εναργώς τόσο το κοινωνικό αποτύπωμα μιας Τέχνης σε πυρωμένους καιρούς, όσο και ένα είδος ανθρώπων (χαρακτηριστικό τέτοιων πυρωμένων εποχών) που έζησαν για να καούν με το σίδερο….

PAR121453

Όποια βαρύτητα κι αν έχουν τα οικονομικά επιχειρήματα,υπάρχουν πράγματα στη ζωή που πρέπει να προστατευθούν
E. Hobsbawm, Η εποχή των άκρων

Μοντερνισμός: Τέχνες και χρόνος στον 20ο αι.

Εισαγωγή

Το πρώτο μισό του 20ού αιώνα αποτέλεσε μια περίοδο όπου έντονες εξελίξεις έλαβαν χώρα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο δυτικός καπιταλισμός, μετρώντας έναν αιώνα ύπαρξης, έφτασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης, συνοδευόμενα από ευρεία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η σύγχρονη φυσική και οι τεχνολογίες μαζικής κλίμακας που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σημερινής μας καθημερινότητας αναπτύχθηκαν τότε. Ταυτόχρονα ωστόσο, ένα σκηνικό διαρκούς κρίσης χαρακτηρίζει γενικότερα τις δυτικές κοινωνίες. Την περίοδο αυτή παρατηρούνται οι πρώτες μεγάλες κρίσεις καπιταλιστικής υπερυσσώρευσης, οι οποίες οδήγησαν στο παγκόσμιο κραχ του 1929, υποδαύλισαν δύο παγκόσμιους πολέμους και έδρασαν καταλυτικά ως προς την ανάδυση και επικράτηση τόσο ολοκληρωτικών καθεστώτων όσο και της μεγαλύτερης επανάστασης που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Η ιστορία της περιόδου δημιουργεί μια αντιφατική εικόνα ταυτόχρονης προόδου και κρίσης, δημιουργίας και καταστροφής.

Παράλληλα, ως αποτέλεσμα της δράσης πολλαπλών παραγόντων (επιστημονικών, τεχνολογικών, κοινωνικών, φιλοσοφικών κ.ά.), αλλάζει το περιεχόμενο των θεμελιωδέστερων για τον άνθρωπο εννοιών της αντίληψης της πραγματικότητας, του χρόνου και του χώρου. Χάνοντας τον απόλυτο χαρακτήρα που μέχρι τότε διατηρούσαν στην ανθρώπινη συνείδηση, οι νέοι τρόποι πρόσληψης του χρόνου και του χώρου δημιούργησαν ένα πλαίσιο αβεβαιότητας το οποίο λειτούργησε επιβαρυντικά στην εμπειρία μιας ήδη δύσκολης πραγματικότητας.

Όπως θα περίμενε κανείς, το πλαίσιο αυτό επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο στην πρώτη ύλη της τέχνης και στην σχέση της με την πραγματικότητα, όσο και στον ρόλο της εντός της κοινωνίας. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η σκιαγράφηση των παραγόντων που επέδρασαν στην αλλαγή της έννοιας του χρόνου και στην αδρομερή αποτύπωση της αναπροσαρμογής που αυτοί επέφεραν στην λειτουργία και τους σκοπούς της τέχνης. Προς το σκοπό αυτό αρχικά θα διερευνήσουμε τις αλλαγές που επήλθαν στην αντίληψη του χρόνου και του χώρου κι έπειτα θα εστιάσουμε στις μεταβολές που αυτές επέφεραν στην τέχνη. Κατόπιν θα εξετάσουμε τον πίνακα του De Chirico «Οι ανήσυχες μούσες» και το κτίριο του Bauhaus στο Dessau· τέλος θα προσεγγίσουμε τις εξελίξεις στην ηλεκτρονική μουσική, μέσω του έργου των Pink Floyd.

Χρόνος, χώρος και μοντερνισμός

Μέχρι την εποχή της νεωτερικότητας η έννοια του χρόνου κατείχε μια εντελώς διαφορετική σημασία για τον άνθρωπο, η οποία οδηγούσε αναπόδραστα και σε μια διαφορετική σχέση του με τον χώρο. Από την φυσική του εμπειρία ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν τη ροή του χρόνου ως μια φθοροποιό δύναμη η οποία επιδρούσε καθολικά στον χώρο. Υπό την αντίληψη αυτή το παρόν αντιπροσωπεύει τη διαρκή μετάβαση προς τον μέλλοντα θάνατο, ενώ η ζωή έχει συντελεστεί στο παρελθόν. Γι’ αυτό ο δυτικός άνθρωπος προσπάθησε διαχρονικά να διακρίνει κάποιο νόημα στην ιστορία: η αριστοτέλεια τελολογία, η μετά θάνατον σωτηρία που ευαγγελίζεται ο χριστιανισμός, η ιστορία του πνεύματος του Χέγκελ, αποτελούν θεραπευτικές επεμβάσεις της ανθρώπινης σκέψης επάνω στην παρατήρηση του αναπόδραστου της φθοράς που επιφέρει η ροή του χρόνου.

Καθώς επί σχεδόν χίλια πεντακόσια χρόνια οι κοινωνικές μεταβολές συντελούνταν με σχετικά σταθερό, βραδύ ρυθμό, η εικόνα αυτή για τον χρόνο έμεινε λίγο πολύ κυρίαρχη. Οι αλλαγές όμως που συνόδευσαν το πέρασμα των δυτικών κοινωνιών στη νεωτερικότητα, και που τα αποτελέσματά τους κορυφώθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα, άλλαξαν άρδην την κατάσταση. Οι αστικές κοινωνίες λειτουργούν βάσει των επιταγών του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, για το οποίο ο χρόνος σημαίνει παραγωγή χρήματος. Με την καθιέρωση του φορντισμού επιτεύχθηκε γρηγορότερη παραγωγή μεγαλύτερου αριθμού προϊόντων, κάτι που με τη σειρά του επέδρασε στην ευρύτερη διάδοση των εφαρμοσμένων τεχνολογιών στις μάζες. Αυτοκίνητα, αεροπλάνα, ραδιόφωνα κ.ά. δημιούργησαν νέο περιεχόμενο στην έννοια της ταχύτητας και μείωσαν τις αποστάσεις και τους χρόνους στη μεταφορά ανθρώπων, αγαθών και πληροφοριών – μεγεθύνοντας τον ορίζοντα γεγονότων που επηρεάζουν το μέσο άτομο και συνεπώς αλλάζοντας την εικόνα του για τον κόσμο. Ταυτόχρονα, η αλματώδης πρόοδος της επιστήμης (ιδιαίτερα της φυσικής) οδήγησε στην ριζική μεταβολή βασικών εννοιών όπως ο χρόνος και ο χώρος. Η θεωρία της σχετικότητας που δημοσιεύτηκε από τον Αϊνστάιν στην πρώτη εικοσαετία του 20ού αιώνα, πέρα από τις τεράστιες αλλαγές που επέφερε σε πολλούς τομείς της επιστήμης, δημιούργησε στον μέσο άνθρωπο ένα πλατύ υπόστρωμα αβεβαιότητας, αφού γκρέμισε την απόλυτη ισχύ του χρόνου και του χώρου.1

Όλες αυτές οι μεταβολές εξοικείωσαν τις δυτικές κοινωνίες με νέες, υψηλότερες ταχύτητες στις αλλαγές· ο κοινωνικός χρόνος κυλά τώρα με πολύ γρηγορότερο ρυθμό απ’ ότι πριν εκατόν πενήντα χρόνια. Σε υπαρξιακό επίπεδο ο χρόνος δεν σημαίνει πια φθορά, αλλά πρόοδο, δημιουργία και κατάκτηση δυνατοτήτων. Ο νεωτερικός άνθρωπος αποκτά νέα σχέση με το παρόν, καθώς η επίγνωση της παροντικής στιγμής είναι το απαραίτητο στάδιο που θα λειτουργήσει ως ελατήριο προς το γεμάτο δυνατότητες μέλλον.2 Το παρελθόν αντίθετα, σημαίνει το παρωχημένο, το φτωχότερο χθες, μια κατάσταση μικρότερης προόδου. Συνεπώς «μοντέρνος» σημαίνει αποκομμένος από το παρελθόν.3 Αυτή η έμφαση στο παρόν ενισχύεται στις αρχές του 20ου αιώνα και από τη θεώρηση του μαρξισμού, ο οποίος αναγνωρίζει στην οκτωβριανή επανάσταση την επίτευξη του ιστορικού σκοπού: το χθες ξεπεράστηκε, τώρα πια η οπτική πρέπει να στραφεί στο σήμερα και στο αύριο, δηλαδή στην επέκταση και στην οικοδόμηση της αταξικής κοινωνίας.

Οι αλλαγές αυτές ωστόσο από κάποιο σημείο κι έπειτα ξεπέρασαν τις αφομοιωτικές δυνατότητες των δυτικών κοινωνιών, οι οποίες εξάλλου σε όλο το πρώτο μισό του 20ού αιώνα διανύουν μια μακρά περίοδο κρίσης· η πρόοδος άλλωστε δεν αύξησε μόνο την ειρηνική τεχνολογία, αλλά και τις καταστρεπτικές δυνατότητες στα πεδία της μάχης, ενώ κατέστησε μεγαλύτερες σε έκταση και τις συνέπειες των οικονομικών κρίσεων. Μια δεκαετία παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η εγκαθίδρυση ολοκληρωτικών καθεστώτων και δύο παγκόσμιοι πόλεμοι με εκατομμύρια νεκρούς αποτέλεσαν τα ανώτατα όρια καταστρεπτικότητας που έφτασε ποτέ η ανθρώπινη δραστηριότητα, ενώ αύξησαν την αβεβαιότητα των ανθρώπων και μείωσαν την πίστη στην πρόοδο.4 Ο Ευρωπαίος των αρχών του 20ού αιώνα αισθάνεται μετέωρος μέσα σε έναν κατακερματισμένο κόσμο στον οποίο ο καπιταλιστικός ορθολογισμός φέρνει την πρόοδο μαζί με τη διάλυση, ενώ ταυτόχρονα έχει απολέσει τον τρόπο που είχε να αντιλαμβάνεται τον χώρο και τον χρόνο, δηλαδή να συλλαμβάνει την πραγματικότητα.5

Η αντίδραση των καλλιτεχνών σχηματοποιείται σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις: προσπάθησαν να διερευνήσουν τη βαθύτερη φύση και να πειραματιστούν με τις δυνατότητες της τέχνης, προβάλλοντάς την ταυτόχρονα ως φορέα κοινωνικής κριτικής και αλλαγής. Η στάση αυτή αναγκαστικά συνεπάγεται την απομάκρυνσή τους από τον ιστορικό χρόνο και την εστίαση στο εδώ και τώρα. Το «εδώ» όμως, στα πλαίσια του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού που έχει διαχύσει τα κοινωνικά προβλήματα σε υπερεθνική κλίμακα, δεν μπορεί να είναι το οριοθετημένο «εδώ» της μικροκοινωνίας. Είναι ένα διεθνές «εδώ» που περιγράφει περισσότερο ένα κοινωνικό στιγμιότυπο, αναγνωρίζοντας τα ευρεία χωρικά όρια του δυτικού πολιτισμού, παρά έναν οριοθετημένο χώρο. Εξάλλου, η εμπειρία του Ά’ Παγκόσμιου Πολέμου ανέδειξε τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η εθνοκεντρική ανάγνωση της ιστορίας και η έμφαση στην χωρικά προσδιορισμένη παράδοση. Η εμπειρία των εθνικισμών απέδειξε πως η τέχνη δεν μπορεί να είναι πια ιστορία των εθνών.

Εικόνα 1: Amadeo Modigliani, Τραγουδίστρια σε καφέ, 1917, λάδι σε καμβά, Εθνική πινακοθήκη τέχνης, Ουάσινγκτον
Εικόνα 1: Amadeo Modigliani, Τραγουδίστρια σε καφέ, 1917, λάδι σε καμβά, Εθνική πινακοθήκη τέχνης, Ουάσινγκτον

Οι παραδόσεις μπορούν να αποτελέσουν γόνιμο έδαφος για τον μοντερνισμό μόνο εντός ενός διαλεκτικού πλαισίου, με τελικό όμως σκοπό την υπέρβασή τους προς κάτι καινούργιο.6 Η τάση αυτή ενδυναμώθηκε από την άνοδο των ολοκληρωτισμών και την επέκταση των πολεμικών συγκρούσεων, γεγονότα που εξανάγκασαν σε μετανάστευση εντός κι εκτός Ευρώπης σημαντικούς δημιουργούς, οι οποίοι μετέφεραν στους τόπους μετεγκατάστασής τους το λανθάνον πνεύμα των κοινωνιών προέλευσής τους. Στις νέες τοποθεσίες τους δημιουργούν, ενώ υφίστανται ζυμώσεις από τα φαντασιακά των εκεί κοινωνιών. Οι δημιουργίες τους διευρύνουν τα όρια του «εδώ» και καταλήγουν στη μορφοποίηση μιας τέχνης άχρονης και υπερεθνικής – πραγματικά μοντέρνας. Εξέχον παράδειγμα τέτοιου είδους ζυμώσεων αποτέλεσαν η «Σχολή του Παρισιού»7 (εικόνα 1) (όπως αποκαλείται ο πολυεθνικός καλλιτεχνικός οίστρος που επικρατούσε στο Παρίσι το α’ μισό του 20ού αιώνα)8 και η μετεγκατάσταση στις ΗΠΑ των ηγετικών προσωπικοτήτων του Bauhaus.

Εικόνα 2: Pablo Picasso, Κλαρίνο και βιολί, 1907, λάδι σε μουσαμά, 55.3 x 33 cm (The State Hermitage, Saint Petersburg).
Εικόνα 2: Pablo Picasso, Κλαρίνο και βιολί, 1907, λάδι σε μουσαμά, 55.3 x 33 cm (The State Hermitage, Saint Petersburg).

Η μοντερνιστική τέχνη λοιπόν στέκεται κριτικά απέναντι στη δυτική έννοια της προόδου και γενικότερα στον καπιταλιστικό πολιτισμό, από τον ποσοτικό ορθολογισμό του οποίου ξεπήδησαν τα μεγαλύτερα δεινά που γνώρισε μέχρι τότε η ανθρωπότητα· επιθυμεί να εκφράσει το αιώνιο μέσω του στιγμιαίου9 και διακρίνεται για την αποστασιοποίησή της από την ιστορία και την έμφασή της στη δημιουργία μιας άχρονης πραγματικότητας, μαζί με μια νέα προσέγγιση στον χώρο. Γι’ αυτό αναζήτησε αξίες εκτός του (χρονικού και χωρικού) φάσματος του δυτικού πολιτισμού και εμπνεύστηκε από την πρωτόγονη τέχνη των λαών της Αφρικής και από τις δημιουργίες αυτοδίδακτων καλλιτεχνών.10 Ακόμα κι όταν η τέχνη επηρεάστηκε από τις σύγχρονες εξελίξεις στη δυτική σκέψη, ο ρόλος των εξωδυτικών επιδράσεων υπήρξε καταλυτικός: ο κυβισμός των Πικάσο (1881 – 1973) και Μπρακ αποτελεί μοντερνιστική μελέτη ανατομίας, μια προσπάθεια να αποδοθεί η σχέση χρόνου – χώρου υπό την επίδραση της οπτικής της σύγχρονης φυσικής (εικόνα 2)·11 όμως ταυτόχρονα διατηρεί αναφορές σε επιρροές από την αφρικανική τέχνη που ο Πικάσο εκτιμούσε και διερευνούσε.12

Εικόνα 3: Umberto Boccioni, Μοναδικές μορφές στη συνέχεια του χώρου, 1913, 1,26 x 0,89 x 0.40 cm, μπρούτζος, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη.
Εικόνα 3: Umberto Boccioni, Μοναδικές μορφές στη συνέχεια του χώρου, 1913, 1,26 x 0,89 x 0.40 cm, μπρούτζος, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη.

Οι μοντερνιστικές καλλιτεχνικές αναζητήσεις εκφράστηκαν μέσω των πρωτοποριών, μαχητικά μα βραχύβια καλλιτεχνικά κινήματα με δεδηλωμένα συνήθως προγράμματα και έντονη διάθεση πειραματισμού, το καθένα από τα οποία προέβαλε τη δική του άποψη για την τέχνη και για τη σχέση της με την κοινωνία. Γενικά οι πρωτοπορίες έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στο μέλλον, αναζητώντας σε αυτό την έκφραση του ριζικά νέου και ταυτόχρονα δείχνοντας αποστροφή προς τα συμβατικά μέσα έκφρασης του παρελθόντος.13 Οι μελέτες του Φουτουρισμού για παράδειγμα, εικονοποιούν τη σύγχρονη έννοια της ταχύτητας πάνω σε νέες φόρμες (εικόνα 3).14 Λόγω της εννοιολογικής μεταβολής που έχει επιφέρει η τεχνολογική ανάπτυξη, οι φόρμες που θα προκύψουν αναγκαστικά δεν μπορούν να πατήσουν πάνω σε καμία ιστορική παράδοση.15 Στην περίπτωση αυτή η ανιστορικότητα προκύπτει και ως πρακτική αναγκαιότητα.

Επιπλέον, καθώς η τέχνη στοχεύει στην κοινωνική αλλαγή, δεν αρκείται στον αναπαραστατικό της ρόλο ως προς τη φύση. Για να αλλάξει η κοινωνία, η τέχνη θα πρέπει πλέον να λειτουργεί ως δημιουργός του εντελώς καινούργιου, να καταστεί μια δημιουργική δύναμη όμοια με τη φύση.16 Ταυτόχρονα όμως, μέσα στον κατακερματισμένο και άγριο κόσμο της εποχής όπου ο ορθολογισμός υπάρχει μαζί με τον παραλογισμό και το όμορφο και το άσχημο εκφράζουν εξίσου την ζώσα πραγματικότητα,17 οι ανάγκες για συναισθηματική έκφραση και για επικοινωνία πέρα από φραγμούς (γλωσσικούς, πολιτικούς κλπ) εντείνονται. Οι καλλιτέχνες στρέφονται στη διερεύνηση ζητημάτων όπως η συναισθηματική έκφραση μέσω της φόρμας, ο ρόλος του θέματος, η σχέση του όλου με το επιμέρους, οι δυνατότητες ορθολογικής παρέμβασης και επικοινωνίας μέσω της εικόνας κ.ά. Η απάντηση που δίνει έμφαση στον ορθολογισμό και στην επικοινωνία σχηματοποιείται στα ρεύματα του εξπρεσιονισμού και της αφηρημένης ζωγραφικής. Στην περίπτωση που ο κόσμος θεωρηθεί ανεπίδεκτος τροποποιήσεων, ούτε καν από την τέχνη, προκύπτουν απαντήσεις όπως η μηδενιστική και παραλογική έκφραση του dada ή η σουρεαλιστική προσπάθεια ανάδειξης του ελαττωματικού χαρακτήρα της αστικής κοινωνίας.18 Ανεξάρτητα από τις επιμέρους κατευθύνσεις ωστόσο, ο μοντερνισμός, ακριβώς λόγω της άρνησης της ιστορικότητας και της διάθεσης πειραματισμού που επιδεικνύει, καταλήγει να καταστήσει την τέχνη το απαραίτητο σημείο συνοχής για τον άνθρωπο: μια νέα πραγματικότητα που «δημιουργείται από τη συνάντηση του ανθρώπου με τον κόσμο [και εκφράζει] την ενότητα μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού».19 Με τον τρόπο αυτό τελικά καταφέρνει να θέσει ως μέτρο των πάντων τον άνθρωπο.

Εικόνα 4: W. Gropius & A. Meyer, Εργοστάσιο Fagus, 1911 – 1914, Alfeld. Η κατασκευή από μεγάλες τζαμωτές επιφάνειες και σκυρόδεμα εξασφάλισε μειωμένο κόστος και πλήρη φωτισμό στο εσωτερικό.
Εικόνα 4: W. Gropius & A. Meyer, Εργοστάσιο Fagus, 1911 – 1914, Alfeld. Η κατασκευή από μεγάλες τζαμωτές επιφάνειες και σκυρόδεμα εξασφάλισε μειωμένο κόστος και πλήρη φωτισμό στο εσωτερικό.

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στην αρχιτεκτονική, η οποία προσπάθησε να απαντήσει συνολικά (μέσω της πολεοδομίας) στην οξύμωρη εικόνα ταυτόχρονης επιστημονικής προόδου και τεράστιας κοινωνικής κρίσης, προκρίνοντας τον άνθρωπο ως μέτρο για την επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας.20 Μια τέτοια στάση σημαίνει πως θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η ιστορία και η παράδοση,21 και οδηγεί στην απαίτηση η μορφή να ακολουθεί τη λειτουργία του κτιρίου (εικόνα 4).22 Τα κτίρια που θα προκύψουν με βάση αυτή τη συλλογιστική δεν θα μοιάζουν με κανένα παράδειγμα από καμία πρότερη χρονική περίοδο, αφού οι ανάγκες στις οποίες απαντούν είναι εντελώς νέες. Για να μπορέσει η αρχιτεκτονική να εκπληρώσει την κοινωνική υπηρεσία που αναγνωρίζει στον εαυτό της, θέτει ως πρωταρχικό ζήτημα προς διερεύνηση την ομαλή συνύπαρξη (ανθρώπου με άνθρωπο και περιβάλλον). Προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στις ανάγκες της καθημερινής ζωής, στοχεύοντας στην εκπαίδευση της κοινωνίας στην «τέχνη του ζειν».23 Τίποτα δεν εκφράζει με πιο πλήρη τρόπο αυτές τις επιταγές της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής από τη σχολή του Bauhaus.

Ιδρυμένο από τον Gropius (1883 – 1969) το 1919 στη Βαϊμάρη, το Bauhaus στόχευε στην επανασύνδεση τέχνης και βιοτεχνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών.24 Για να το επιτύχει αυτό, το Bauhaus εστίασε στην εκπαίδευση (τόσο των αρχιτεκτόνων όσο και της κοινωνίας) και οργάνωσε τις αναζητήσεις των πρωτοποριών στη βάση ενός συγκροτημένου πλαισίου.25 Το γεγονός ό,τι καταδιώχθηκε λυσσαλέα από τους ναζί ως «κομμουνιστικό κέντρο»,26 αποδεικνύει πως το Bauhaus κατάφερε να δημιουργήσει μια πραγματικά ανθρώπινη (και γι’ αυτό διεθνιστική και άχρονη) αρχιτεκτονική γλώσσα.

Ενδεικτικά έργα

Εικόνα 5: Giorgio de Chirico, Οι ανησυχητικές μούσες, 1916, 0,97 x 0,66 cm, καμβάς, ιδιωτική συλλογή, Μιλάνο
Εικόνα 5: Giorgio de Chirico, Οι ανησυχητικές μούσες, 1916, 0,97 x 0,66 cm, καμβάς, ιδιωτική συλλογή, Μιλάνο

Μέσα στον γεμάτο ένταση και εξελίξεις χώρο της ζωγραφικής του πρώτου μισού του 20ού αιώνα, το έργο του De Chirico (1888 – 1978) μοιάζει εξωπραγματικά ήρεμο και στατικό. Ας σταθούμε στον πίνακά του με τον παράξενο τίτλο «Οι ανησυχητικές μούσες» (εικόνα 5). Ο ζωγράφος αποδίδει τρεις μορφές που μοιάζουν με αλλόκοτα αρχαιοελληνικά αγάλματα, μέσα σε μια τοποθεσία ταυτόχρονα αληθοφανή μα και παράταιρη. Στο πρώτο πλάνο βαρύνοντα ρόλο στη σύνθεση παίζουν κοινά αντικείμενα όπως κουτιά, μια μάσκα κι ένας πάσσαλος. Στο βάθος το τοπίο περιλαμβάνει ένα κλασσικίζον κτίριο, έναν πύργο κι ένα βιομηχανικό κτίριο, τα επίπεδα των οποίων με απότομο τρόπο βυθίζονται κάτω από το επίπεδο στο οποίο τοποθετούνται οι μορφές του πρώτου πλάνου. Ο ντε Κίρικο χρησιμοποιεί μια αντι-παραδοσιακή απόδοση της προοπτικής: παρόλο που μεταχειρίζεται την αίσθηση του βάθους, δεν αποδίδει την ατμοσφαιρική θόλωση (αντίθετα το σχέδιό του παραμένει με έντονα περιγράμματα, σχεδόν γραμμικό), οι γραμμές της προοπτικής δεν συγκλίνουν σε ένα σημείο διαφυγής, φόντο και πρώτο πλάνο αποδίδονται σε διαφορετικά επίπεδα με παράλογο τρόπο και, τέλος, η προοπτική αντιστρέφεται στο πολύχρωμο κουτί στο πρώτο πλάνο.

Ο κόσμος που δημιουργεί ο ντε Κίρικο βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τις τεχνικές και αισθητικές παραδόσεις, ωστόσο τις ξεπερνά καταλήγοντας σε μια καινοφανή πρόταση.27 Η στάση αυτή γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τις αρχαϊκές μορφές των αγαλμάτων: τις περιπλέκει με καθημερινά αντικείμενα, τις αποδίδει με την ίδια πιστότητα και τελικά τις αποδομεί ιστορικά, δημιουργώντας καινούργιες οντότητες.28 Ο ζωγράφος λοιπόν δεν είναι απλός καταγραφέας της πραγματικότητας αλλά δημιουργός ενός κόσμου που, παρά την αληθοφάνεια των αντικειμένων του, ξεπερνά την πραγματικότητα και είναι ασυμβίβαστος με αυτήν, προσεγγίζοντας το επίπεδο των ιδεών και των εννοιών.29 Το αποτέλεσμα (το οποίο ενισχύεται από τον απροσδιόριστο πλάγιο φωτισμό και τις έντονες σκιές) δημιουργεί μια κατάσταση χωρίς χώρο και χωρίς χρόνο, μια στατική ηρεμία αποκομμένη από τη ζωή με τρόπο μεταφυσικό.30 Όμως, μια κατάσταση χωρίς χρόνο και χώρο, δηλαδή έξω από τις συνθήκες υπό τις οποίες  πραγματώνεται η εμπειρία,31 δεν μπορεί να σχετίζεται με τη ζωή αλλά με τον θάνατο.

Στον τάχιστα μεταβαλλόμενο κόσμο των αρχών του εικοστού αιώνα, μέσα σε έναν παροξυσμό ταχύτητας, κίνησης και καταστροφικής αλλαγής, η μεταφυσική ζωγραφική του ντε Κίρικο αποτελεί μια παύση για αναστοχασμό: δημιουργεί ένα στατικό, άχρονο και ατοπικό πεδίο εντός του οποίου το μυαλό στοχάζεται την ιστορικότητα και την αποδομεί. Τινάζοντας τον κονιορτό της ταχύτητας, μας αποκαλύπτει αυτό που υπήρξε το χαρακτηριστικότερο αποτέλεσμα αυτής της εποχής των δραματικών αλλαγών και πολέμων: την βαθιά υπαρξιακή ανησυχία απέναντι στη μονοκρατορία του θανάτου.

Εικόνα 6: W. Gropius, Bauhaus, 1925 – 26, Dessau
Εικόνα 6: W. Gropius, Bauhaus, 1925 – 26, Dessau

Στην αρχιτεκτονική, ένα από τα έργα που με χαρακτηριστικό τρόπο εκφράζει τις μοντερνιστικές αναζητήσεις είναι το κτίριο της σχολής του Bauhaus στο Dessau (εικόνες 6, 7). Σχεδιασμένο από τον Gropius το 1925 – 1926, το κεντρικό κτίριο της σχολής αποτελεί «επιτομή της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής», καθώς ενσωματώνει πλήρως τις κοινωνικές και  αισθητικές κατευθύνσεις της.32 H μορφή του είναι αποτέλεσμα των λειτουργικών αναγκών της σχολής (φωτισμός, κυκλοφορία μεγάλου αριθμού ατόμων, δημιουργία ποικίλων χώρων -εργαστήρια, εστιατόρια, αμφιθέατρα- και διαχωρισμός τους σε πτέρυγες κλπ)·33 η έννοια της λειτουργικότητας όμως δεν σχετίζεται απλώς με τις πρακτικές ανάγκες, αλλά εντάσσεται μέσα σε μια γενικότερη αίσθηση εικαστικότητας και κοινωνικής συνοχής.34

Εικόνα 7: Bauhaus Dessau, εναερια άποψη.
Εικόνα 7: Bauhaus Dessau, εναερια άποψη.

Για παράδειγμα, η τεράστια τζαμωτή πρόσοψη της σχολής δεν διασφαλίζει απλώς τον άπλετο φωτισμό των χώρων εργασίας αλλά, επιτρέποντας τη θέαση στη ζωή εντός του κτιρίου, ανοίγει την σχολή και τις λειτουργίες της στην κοινότητα.35 Το λευκό χρώμα εξασφαλίζει φωτεινότερο περιβάλλον όπου δεν υπάρχει φυσικός φωτισμός, αλλά -μαζί με τη διάχυτη χρήση τζαμωτών ανοιγμάτων- αδρανοποιεί το βάρος του κτιρίου και το καθιστά πιο ανάλαφρο, παρά το μεγάλο μέγεθός του.36 Η ελεύθερη θέαση και η έλλειψη στολισμών δεν αποτελούν απλές αισθητικές προτάσεις, αλλά υποδηλώνουν μια σαφή ηθική πρόταση: την πίστη του Bauhaus στην δημοκρατικότητα και στον κοινωνικό προσανατολισμό της τέχνης.37 Εξάλλου η κατασκευή του υπήρξε αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών διαφορετικών καλλιτεχνών (σχεδιαστών, αρχιτεκτόνων, ζωγράφων κ.ά. που φρόντισαν από την εξωτερική εμφάνιση μέχρι τη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων, τον σχεδιασμό των επιμέρους χρηστικών αντικειμένων, υποδομών κ.λ.π.) και μηχανικών μέσα σε ένα πνεύμα ορθολογικής εφαρμογής, με στόχο την μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας του συνόλου.38

Ως αποτέλεσμα το κτίριο είναι απόλυτα αποκομμένο από τις παραδοσιακές μορφές.39 Δίνει την εντύπωση ενός «τεράστιου, επιπλέοντος και εκτυφλωτικά διαφανούς κύβου»40, μιας δομής έξω από τον χρόνο που δημιουργεί έναν δικό της τόπο (τόσο χωρικό όσο και πνευματικό). Ο ίδιος ο Gropius εξάλλου θεωρεί την αποκοπή από την ιστορία ως απαραίτητο δομικό χαρακτηριστικό της νέας αρχιτεκτονικής ταυτότητας· υπογραμμίζει πως ενώ «ένα τυπικό κτίριο παλιότερα είχε μια συμμετρική πρόσοψη και μια προσέγγιση που οδηγούσε στον κεντρικό του άξονα […] ένα κτίριο στο πνεύμα των χρόνων μας απορρίπτει το επιβλητικό μοντέλο της συμμετρικής πρόσοψης. Πρέπει να περπατήσεις τριγύρω σε ολόκληρο το κτίριο για να εκτιμήσεις τη σωματική υλικότητα και τη λειτουργία των τμημάτων του».41

Ηλεκτρονική Μουσική

Η μουσική του 20ού αιώνα βάδισε επίσης στα μονοπάτια πειραματισμού και καινοτομίας που χαρακτήρισαν και τις εικαστικές τέχνες. Αφετηρία στάθηκαν σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες που διαδόθηκαν ιδιαίτερα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως το ραδιόφωνο, ο ομιλών κινηματογράφος,42 η μαγνητοταινία, ο δίσκος LP, οι βελτιωμένες ηλεκτρονικές μέθοδοι καταγραφής, η στερεοφωνία κ.ά. Γενικά παρατηρούνται στενοί δεσμοί μεταξύ μουσικής κι επιστήμης·43 ειδικά όμως η διάδοση του ραδιοφώνου έπαιξε σημαίνοντα ρόλο, καθώς ανέπτυξε δικές του αισθητικές αναζητήσεις και βοήθησε την έκφραση των μουσικών πρωτοποριών που δεν έβρισκαν πρόσβαση σε συναυλιακούς χώρους.44

Μια αναθεωρημένη αντίληψη για τον ήχο παρατηρείται από τις αρχές του 20ου αιώνα στα πλαίσια του φουτουρισμού, ο οποίος εκθείαζε την μουσικότητα των ήχων της πόλης και συνεπώς προλείανε το έδαφος για μουσική χρήση μη οργανικών ήχων.45 Ωστόσο, οι δυνατότητες πειραματισμού προς την κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκαν κυρίως μεταπολεμικά, όταν η βελτίωση του μαγνητοφώνου και η ανάπτυξη των γεννητριών συχνοτήτων επέτρεψαν την διεύρυνση του ηχητικού υλικού μέσω της εισαγωγής και επεξεργασίας εφέ και προεγγεγραμμένων ήχων.46 Σταδιακά ιδρύθηκαν μεγάλα στούντιο με πολύπλοκο και ακριβό εξοπλισμό, τα οποία επέτρεψαν τη στενότερη συνεργασία τεχνικών, μηχανικών ήχου και συνθετών.47 Αυτό όμως που πραγματικά απογείωσε την ηλεκτρονική μουσική ήταν η δημιουργία ηλεκτρονικών οργάνων, αρχικά δύσχρηστα και ογκώδη (συνθετητής), αλλά σταδιακά μικρότερα σε όγκο αλλά με αυξημένες δυνατότητες και ευχρηστία (κύματα μορτενό, θέρεμιν, συνθεσάιζερ και ηλεκτρονικοί υπολογιστές).48

Η ηλεκτροακουστική και ηλεκτρονική μουσική σταδιακά συνδέθηκε με όλες τις όψεις της μοντέρνας μουσικής και πλέον αποτελεί περισσότερο έναν τρόπο έκφρασης παρά ένα αυτόνομο μουσικό ύφος. Οι τεχνικές και τεχνολογικές της δυνατότητες έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμους συνδυασμούς και περιπτώσεις, από τον κινηματογράφο, την διαφημιστική βιομηχανία, την εκπαίδευση και, βέβαια, από την σύνθεση, σχεδόν στα περισσότερα ύφη, από τα πλέον εμπορικά ως τα πιο πρωτοποριακά. Αν υπήρξε όμως μία περίπτωση διαρκούς διερεύνησης και πειραματισμών πάνω στην ηλεκτρονική – ηλεκτροακουστική μουσική που διέτρεξε όλο το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, αυτή ήταν το συγκρότημα των Βρετανών Pink Floyd.

Εικόνα 8: Οι Pink Floyd τη δεκαετία του 1970.
Εικόνα 8: Οι Pink Floyd τη δεκαετία του 1970.

Οι Pink Floyd ιδρύθηκαν στο Λονδίνο το 1965 από τους Roger Waters (1943 – ), Nick Mason (1944 – ), Richard Wright (1943 – 2008) και Syd Barret (1946 – 2006), ο οποίος σύντομα αντικαταστάθηκε από τον David Gilmour (1946 – ).49 Πολλοί έχουν προσπαθήσει να κατηγοριοποιήσουν τη μουσική των Pink Floyd όμως, όπως συμβαίνει με όλες τις πραγματικά πρωτοποριακές καλλιτεχνικές αναζητήσεις, αυτό είναι αρκετά δύσκολο λόγω των συνεχών πειραματισμών του συγκροτήματος και της επίτευξης καινούργιων μορφών και φορμών έκφρασης. Ο ήχος των Pink Floyd γενικά χαρακτηρίζεται από ένα ηλεκτρονικό υπόστρωμα, απόρροια της χρήσης ηλεκτρονικών οργάνων (θέρεμιν, συνθεσάιζερ κ.ά.), πάνω στο οποίο αναπτύσσονται αντιστικτικές μελωδικές γραμμές τόσο από ηλεκτροακουστικά (ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό μπάσο) όσο και από κλασσικά όργανα (σαξόφωνα, συμφωνικά πνευστά, πιάνο κλπ).50 Δεν απουσιάζει βέβαια η χρήση φωνής, αν και συχνά αυτή ξεφεύγει από την τραγουδιστική απόδοση στίχων και λειτουργεί ως ένα ακόμα όργανο.51

Το συγκρότημα διαχρονικά πειραματίστηκε με τη χρήση προηχογραφημένων ηχητικών εφέ52 και με τη σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής που αποδίδει προσλήψεις της σύγχρονης πραγματικότητας.53 Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα διακρίνεται από ατμοσφαιρικότητα, διακριτές μελωδικές γραμμές και έντονη αίσθηση μοντερνισμού, διατηρώντας παράλληλα κριτική στάση απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα του δυτικού καπιταλισμού (η οποία, καθώς τα μέλη του συγκροτήματος μεγάλωναν, κατέληξε σε πιο υπαρξιακές αναζητήσεις)54. Ο τελευταίος δίσκος του συγκροτήματος (The endless river) κυκλοφόρησε το 2014 και, παρά την προχωρημένη ηλικία των δημιουργών του, συνεχίζει να εκπλήσσει με τον χειρισμό των ηλεκτρονικών και ηλεκτροακουστιικών μέσων και την αισθητική του αρτιότητα. Το έργο των Pink Floyd διατήρησε σταθερά τον άνθρωπο στο επίκεντρό του κάτι που, σε συνδυασμό με τις ακούραστες αναζητήσεις των μελών του συγκροτήματος, κατέληξε να του προσδώσει διαχρονικό και πραγματικά μοντέρνο χαρακτήρα.

Επίλογος

Οι αλλαγές που επήλθαν στις αρχές του 20ού αιώνα στην αντίληψη του χώρου και του χρόνου, σε συνδυασμό με τα ιστορικά γεγονότα και τις έντονες κοινωνικές μεταβολές της εποχής, οδήγησαν σε σημαντικές εξελίξεις στην καλλιτεχνική δημιουργία. Μία από τις παραμέτρους που ξεχωρίζουν τον μοντέρνο άνθρωπο από τις προηγούμενες ιστορικές περιόδους είναι η επίγνωσή του για το παρόν και η αποβλεπτικότητά του στο μέλλον.55

Η αλλαγή αυτή αποτυπώθηκε στις καλλιτεχνικές αναζητήσεις ως στροφή στη θεματική τους: μέχρι τον ιμπρεσιονισμό οι εικαστικές τέχνες είχαν καταφέρει την πλήρη διερεύνηση της αναπαραστατικής τους λειτουργίας· στην αυγή του 20ού αιώνα οι καλλιτέχνες στράφηκαν στη διερεύνηση του ίδιου του Είναι της τέχνης, ως αξίας και ως δημιουργικής διαδικασίας ισότιμη με τη φύση και στο ίδιο επίπεδο με τον κόσμο. Αυτό οδήγησε σε έναν ιδιαίτερο ως προς τον χρόνο, ανιστορικό χαρακτήρα και στην συνεχή προσπάθεια για καλλιτεχνική καινοτομία, ενώ επίσης έφερε τον άνθρωπο στο επίκεντρο ως μέτρο.

Ωστόσο, παρά τον ανιστορικό της χαρακτήρα, η τέχνη του μοντερνισμού διατηρεί σημαντικά ερείσματα στην ιστορική διαδρομή. Αν και όντως επιχειρήθηκε η υπέρβαση της ιστορικότητας στις αναφορές της τέχνης, δεν θα μπορούσε να δομηθεί ο μοντέρνος χαρακτήρας χωρίς την ιστορική διαμόρφωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των δυτικών κοινωνιών. Για παράδειγμα, οι έντονες υπαρξιακές ανησυχίες δεν θα μπορούσαν να γονιμοποιήσουν την τέχνη της περιόδου αν ο μέσος Ευρωπαίος δεν είχε αποκτήσει αυτοσυνείδηση τον 17ο αιώνα. Η γραμμή που ενώνει τον υπαρξισμό του Σαρτρ με την ανακάλυψη του Εγώ από τον Καρτέσιο, αν δεν είναι ευθεία, είναι πάντως συνεχής. Εξάλλου, «πάνω σε κάθε ζωή που γεννιέται, πολλές ζωές που βιώθηκαν έχουν αφήσει το αποτύπωμα των δικών τους εμπειριών».56

Στη μουσική, οι πειραματισμοί σε συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο οδήγησαν σε σημαντική επέκταση της ηχητικής παλέτας και κατά συνέπεια των εκφραστικών δυνατοτήτων των συνθετών. Πλέον η ηλεκτρονική – ηλεκτροακουστική μουσική βρίσκει εφαρμογές σε ένα ευρύτατο φάσμα μουσικών ειδών, υφών και χρήσεων, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας.

Βιβλιογραφία

 • Ασημακόπουλος, Π. Α., Εισαγωγή στη θεωρία της σχετικότητας, Εκδ. Παν/μίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2004.
 • Δασκαλοθανάσης, Ν., Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Αθήνα, εκδ. Άγρα, 2004.
 • Εμμανουήλ Μ., Πετρίδου Β. κ.ά., Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη – Εικαστικές τέχνες στην Ευρώπη από τον 18ο ως τον 20ο αιώνα, τ. Β’, Ε.Α.Π., Πάτρα, 22008.
 • Λουκάκη, Α., «Αρχιτεκτονική, οικισμοί και υποδομές ως υλικός πολιτισμός: Παραδείγματα από τον 19ο αι.» στο Λεοντίδου κ.ά., Γενική γεωγραφία, ανθρωπογεωγραφία και υλικός πολιτισμός της Ευρώπης, ΕΑΠ, Πάτρα, 2013, σσ. 82 – 88.
 • Μάμαλης, Ν., Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη – Η μουσική στην Ευρώπη, τ. Γ’, Ε.Α.Π., Πάτρα, 22008.
 • Argan, G., Η μοντέρνα τέχνη 1770 – 1970, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2014.
 • Bresson, H. C., Η αποφασιστική στιγμή, μτφρ. Διονυσοπούλου Σ., Εκδ. Άγρα, Αθήνα, 1998.
 • Droste, M., Bauhaus 1919 – 1933, εκδ. Taschen, Köln, 2006.
 • Gombrich, E.H., Το χρονικό της τέχνης, μτφρ. Λίνα Κάσδαγλη, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 22011.
 • Gregory κ.ά., The dictionary of Human Geography, εκδ. Wiley – Blackwell, Chichester, 2009.
 • Harvey, D., Η κατάσταση της μετανεωτερικότητας: Διερεύνηση των απαρχών της πολιτισμικής μεταβολής, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2009.
 • Hauser, A., Κοινωνική ιστορία της τέχνης, τ. Δ’, Εκδ. Κάλβος, Αθήνα, 1984.
 • Kant, Im., Κριτική του καθαρού λόγου, τ. Ά, τεύχ. 1, μτφρ. Αν. Γιανναράς, Εκδ. Παπαζηση, Αθήνα, 1976.
 • Machlis, J. – Forney, K., Η απόλαυση της μουσικής – Εισαγωγή στην τέχνη της διεισδυτικής ακρόασης, Αθήνα, Fagotto Books, 1996.

Διαδικτυακές Πηγές

 • «Bauhaus», Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus , 31 Μαρτίου 2015.
 • «Early Soviet synthesizer music, hand drawn on film and made from cut paper», Dangerous Minds, http://dangerousminds.net/comments/listen_to_early_soviet_synthesizer_music_hand_drawn_on_film_and_made_from_c , 31 Mart;ioy 2015
 • «School of Paris», Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/School_of_Paris#Modern_School_of_Paris , 31 Μαρτίου 2015.
 • «Pink Floyd», Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd , 31 Μαρτίου 2015.
 • Ingmar Berman, «Wild Strawberries», απόσπ. («σκηνή του ονείρου του θανάτου»), Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=A3n4TxNeaPg , 18 Απριλίου 2015.

Κινηματογράφος

 • Ingmar Berman, Wild Strawberries (1957).
 • Woody Allen, Midnight in Paris (2011).

Πηγές εικόνων

 • Εικόνα 1: http://theredlist.com/media/database/fine_arts/arthistory/painting/ecole_of_paris/amadeo_modigliani_2/002-amadeo-modigliani-theredlist.jpg , 18 Απριλίου 2015.
 • Εικόνα 2: http://theredlist.com/media/database/fine_arts/arthistory/painting/cubisme/pablo-picasso/004-pablo-picasso-theredlist.jpg , 18 Απριλίου 2015.
 • Εικόνα 3: http://cultured.com/images/image_files/2864/9983_o_umberto_boccioni.jpg , 18 Απριλίου 2015.
 • Εικόνα 4: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01932/unesco-fagus_1932506i.jpg , 18 Απριλίου 2015.
 • Εικόνα 5: http://uploads1.wikiart.org/images/giorgio-de-chirico/disturbing-muses-1918.jpg , 18 Απριλίου 2015.
 • Εικόνα 6: http://classconnection.s3.amazonaws.com/94/flashcards/668094/jpg/meggs_18-gropius_dessau_bauhaus1317008952981.jpg , 18 Απριλίου 2015.
 • Εικόνα 7: http://alt.bauhaus-dessau.de/bhimages/bauhausluft.jpg , 18 Απριλίου 2015.
 • Εικόνα 8: http://s3.amazonaws.com/quietus_production/images/articles/1084/Pink_Floyd_Large_1233758930_crop_500x338.jpg , 18 Απριλίου 2015.
 1. Harvey, D., Η κατάσταση της μετανεωτερικότητας: Διερεύνηση των απαρχών της πολιτισμικής μεταβολής, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2009, σσ. 354 – 355. []
 2. Hauser, A., Κοινωνική ιστορία της τέχνης, τ. Δ’, Εκδ. Κάλβος, Αθήνα, 1984, σσ. 289, 313 []
 3. «Η νεωτερικότητα είναι συνώνυμο της αλλαγής και γι’ αυτό δηλωμένος εχθρός των παραδόσεων.», Gregory κ.ά., The dictionary of Human Geography, εκδ. Wiley – Blackwell, Chichester, 2009, σ. 472. Επίσης, βλ. σχετ. Gombrich, E.H., Το χρονικό της τέχνης, μτφρ. Λίνα Κάσδαγλη, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 22011, σ. 558. []
 4. Harvey, ό.π., σ. 366. []
 5. Harvey, ό.π., σ. 348, Hauser, ό.π., σ. 305 []
 6. Argan, G., Η μοντέρνα τέχνη 1770 – 1970, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2014, σσ. 156 – 157. Όπως το θέτει ο Harvey «αν ο οπαδός του μοντερνισμού πρέπει να καταστρέψει για να δημιουργήσει, τότε οι αιώνιες αλήθειες μπορούν ν’ αναπαρασταθούν μόνο μέσα από μια διαδικασία καταστροφής που τελικά έχει την τάση να καταστρέψει αυτές τις αλήθειες», Harvey, ό.π., σ. 41. Σε αυτη την διάσταση του μοντερνισμού (δημιουργίας και καταστροφής) σημαντική ήταν η επίδραση της φιλοσοφίας του Νίτσε, βλ. σχετ. Harvey, ό.π., σσ. 39 – 41. []
 7. Argan, ό.π., σσ. 194, 231, 239. []
 8. «School of Paris», Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/School_of_Paris#Modern_School_ of_Paris , 31 Μαρτίου 2015. Μια ενδιαφέρουσα οπτική – φόρο τιμής στην καλλιτεχνική κατάσταση που επικρατούσε στο Παρίσι της εποχής, αποδίδει η κινηματογραφική ταινία του Woody Allen, Midnight in Paris (2011). []
 9. Harvey, ό.π, σ. 45. Η προσπάθεια αυτή βρίσκει την ιδανική της έκφραση στην φωτογραφία. Ο Bresson υποστήριζε χαρακτηριστικά πως φωτογραφίζει για να ανακαλύψει την τάξη του κόσμου, βλ. σχετ. Bresson, H. C., Η αποφασιστική στιγμή, μτφρ. Διονυσοπούλου Σ., Εκδ. Άγρα, Αθήνα, 1998. []
 10. Εμμανουήλ Μ., Πετρίδου Β. κ.ά., Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη – Εικαστικές τέχνες στην Ευρώπη από τον 18ο ως τον 20ο αιώνα, τ. Β’, Ε.Α.Π., Πάτρα, 22008, σ. 68, Gombrich, ό.π., σ. 586, Argan, ό.π., σ. 280. []
 11. Argan, ό.π., σσ. 232 – 233. Οι πολλαπλές όψεις του αντικειμένου που εμφανίζονται ταυτόχρονα στην κυβιστική ζωγραφική προσπαθούν να αποδώσουν πολλαπλά στιγμιότυπα ή πολλαπλές πλευρές του χώρου την ίδια στιγμή. Η ενοποιημένη αυτή αντίληψη του χωροχρόνου ως τετραδιάστατη οντότητα, στην οποία μπορεί κανείς να κινηθεί εξίσου και στις τέσσερις διαστάσεις, αποτελεί σύλληψη στα πλαίσια της θεωρίας της σχετικότητας. Ο τετραδιάστατος χώρος ονομάστηκε «χώρος Minkowski», προς τιμήν του H. Minkowski που επεξεργάστηκε μαθηματικά τη σχετική γεωμετρία, βλ σχετ. Ασημακόπουλος, Π. Α., Εισαγωγή στη θεωρία της σχετικότητας, Εκδ. Παν/μίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2004, σσ 75 – 81. []
 12. Argan, ό.π., σ. 280. []
 13. Εμμανουήλ, Πετρίδου κ.ά., ό.π., σ. 258, Hauser, ό.π., σσ. 297 – 298. []
 14. Βλ. σχετ. Argan, ό.π., σσ. 289 – 290. []
 15. Δασκαλοθανάσης, Ν.,  Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο από τον 19ο  στον 21ο αιώνα, Αθήνα, εκδ. Άγρα, 2004, σσ. 105 – 106. []
 16. Gombrich, ό.π., σσ. 582, 592. []
 17. Argan, ό.π., σ. 173. []
 18. Argan, ό.π., σσ. 241, 314 – 315. []
 19. Argan, ό.π., σσ. 158 – 159. []
 20. Argan, ό.π., σ. 197, Εμμανουήλ, Πετρίδου κ.ά., ό.π., σσ. 245, 251, 254. []
 21. Argan, ό.π., σ. 194. []
 22. Εμμανουήλ, Πετρίδου κ.ά., ό.π., σσ. 148, 254. []
 23. Argan, ό.π., σ. 197. []
 24. Gombrich, ό.π., σ. 560, Argan, ό.π., σσ. 182, 185. []
 25. Argan, ό.π., σσ. 182, 229. []
 26. Η σχολή έκλεισε το 1933, «Bauhaus», Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus , 31 Μαρτίου 2015. []
 27. Το έργο του ντε Κίρικο αποτελεί από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του βαθέως συνειδησιακού πυρήνα του μοντερνισμού, ο οποίος είναι «η διαλεκτική σχέση του με το παραδοσιακό», Λουκάκη, Α., «Αρχιτεκτονική, οικισμοί και υποδομές ως υλικός πολιτισμός: Παραδείγματα από τον 19ο αι.» στο Λεοντίδου κ.ά., Γενική γεωγραφία, ανθρωπογεωγραφία και υλικός πολιτισμός της Ευρώπης, ΕΑΠ, Πάτρα, 2013, σ. 88. []
 28. Argan, ό.π., σ. 322. []
 29. Hauser, ό.π., σ. 296 – 297. []
 30. Argan, ό.π., σ. 237. Ακόμα και όταν ο ντε Κίρικο απεικονίζει στα έργα του ρολόγια (στοιχείο καινοφανές για τη ζωγραφική, μα πολύ συχνό στο έργο του) αντί να δημιουργεί μια αίσθηση κοινότυπης καθημερινότητας, ενδυναμώνει την αίσθηση του άχρονου. Με παρόμοιο τρόπο και μέσα έχει χειριστεί την έννοια του χρόνου ο Ingmar Bergman στην εξαιρετικά εμβριθή σκηνή του «ονείρου του θανάτου» στις Άγριες φράουλες (1957), https://www.youtube.com/watch?v=A3n4TxNeaPg , 18 Απριλίου 2015 []
 31. Kant, Im., Κριτική του καθαρού λόγου, τ. Ά, τεύχ. 1, μτφρ. Αν. Γιανναράς, Εκδ. Παπαζηση, Αθήνα, 1976, σσ. 109, 112, 121. []
 32. Droste, M., Bauhaus 1919 – 1933, εκδ. Taschen, Köln, 2006, σ. 120. Είναι χαρακτηριστικό πως η δημοτική αρχή του Dessau προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις εγκαταστάσεις της σχολής ευελπιστώντας στην βοήθεια της στη λύση του έντονου στεγαστικού προβλήματος που αντιμετώπιζε, στο ίδιο. []
 33. Droste, ό.π., σ. 121. []
 34. Argan, ό.π., σ. 266. []
 35. Argan, ό.π., σ. 264 και Droste, ό.π., σ. 122. []
 36. Droste, ό.π., σσ. 122 – 123. []
 37. Argan ό.π., σ. 264 και Droste, ό.π., σ. 122. []
 38. Droste, ό.π., σ. 123. []
 39. Για να κατανοήσουμε σε όλο της το μέγεθος την ανιστορικότητα των μορφών της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής θα πρέπει να αποστασιοποιηθούμε από τις δικές μας προσλαμβάνουσες των σημερινών αστικών τοπίων και να φανταστούμε την εντύπωση που προκαλούσε ένα κτίριο σαν το Bauhaus στους ανθρώπους της εποχής του, με βάση τις δικές τους εικόνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από πολύ νωρίς στο κτίριο της σχολής στο Dessau διοργανώνονταν ξεναγήσεις από τους σπουδαστές του, καθώς απλοί επισκέπτες συνέρρεαν γεμάτοι περιέργεια για τη μορφή του, Droste, ό.π., σσ. 122 – 123. []
 40. Droste, ό.π., σ. 122. []
 41. Droste, ό.π., σ. 121. []
 42. Είναι ενδεικτικοί οι πειραματισμοί Ρώσων (ήδη από τη δεκαετία του 1930) για την παραγωγή τεχνητής μουσικής σχεδιάζοντας κυματομορφές κατευθείαν πάνω σε φιλμ και αναπαράγοντάς τες με την τεχνολογία οπτικής ανάγνωσης ήχου του κινηματογράφου, βλ. σχετ.  «Early Soviet synthesizer music, hand drawn on film and made from cut paper», Dangerous Minds, http://dangerousminds.net/comments/listen_to_early_soviet_synthesizer_music_hand_drawn_on_film_and_made_from_c , 31 Mart;ioy 2015. []
 43. Μάμαλης, Ν., Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη – Η μουσική στην Ευρώπη, τ. Γ’, Ε.Α.Π., Πάτρα, 22008, σ. 293, Machlis, J. – Forney, K., Η απόλαυση της μουσικής – Εισαγωγή στην τέχνη της διεισδυτικής ακρόασης, Αθήνα, Fagotto Books, 1996, σ. 430. []
 44. Μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας «τρίτων προγραμμάτων» από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα οποία ήταν προσανατολισμένα στη μουσική πρωτοπορία, Μάμαλης, ό.π., σσ. 297 – 298 []
 45. Μάμαλης, ό.π., σ. 296. []
 46. Μάμαλης, ό.π., σσ. 299 – 300. []
 47. Μάμαλης, ό.π., σ. 302. []
 48. Machlis – Forney, ό.π., σσ. 448 – 449. []
 49. «Pink Floyd», Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd , 31 Μαρτίου 2015. []
 50. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Time, Us and them, Comfortably Numb κ.ά. []
 51. The great gig in the sky []
 52. Τα εφέ περιλαμβάνουν από ήχους του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος που υποστηρίζουν τη μελωδική γραμμή ή το θέμα των στίχων, μέχρι και το τραγούδι ενός σκύλου που συνοδεύει μια ακουστική κιθάρα (Seamus). []
 53. On the run, One of these days []
 54. Louder than words, Keep talking, High Hopes κ.ά. []
 55. Hauser, ό.π., σ. 313. []
 56. Argan, ό.π., σ. 219. []